Information
 

Samarbetskonferens med ugandiskt universitet utmanar dansens koloniala strukturer

2021-09-07

En process som helt skiftar paradigmen och maktstrukturerna, och kräver att organisationer förändras från grunden. Så beskriver arrangörerna avkolonialisering, temat för konferensen Decolonizing tertiary dance education: Time to act collaboratively som arrangeras våren 2022 av SKH tillsammans med Makerere University i Kampala. Deadline för att skicka in bidrag är den 15 september.

Med kolonialismen från 1400-talet och framåt blev Europa och Västvärlden det dominerande maktcentrumet i världen, både ekonomiskt och kulturellt. Högskolevärlden, inte minst inom dans och danspedagogik, präglas fortfarande av de tankesätt och maktstrukturer som etablerades som en del av det koloniala maktövertagandet.

– Dansen och danspedagogiken har en tradition som har gett företräde till speciella kroppar, västliga genrer, västligt orienterade didaktiska och koreografiska förhållningssätt, samt västligt orienterad litteratur och forskning, berättar Tone Pernille Østern, gästprofessor vid institutionen för Danspedagogik.

Avkolonialisering, att i grunden förändra de materiella och kulturella förutsättningarna som fortfarande råder i kolonialismens spår, har seglat upp som en av de mest tongivande teoribildningarna och aktivistiska praktikerna under det senaste årtiondet.

En drivande forskare på området är Alfdaniels Mabingo vid Makerere University i Ugandas huvudstad Kampala. Efter många års samarbete med honom ordnar nu institutionerna för dans och danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med Makerere University en hel konferens med avkolonialisering som utgångspunkt 7-8 april 2022. Och det är inte små förändringar man hoppas kunna genomföra utifrån konferensen:

– Avkolonialisering kräver ändring av hela organisationen, av existerande strukturer som på olika sätt ofta stöder vithetsnorm eller exkluderar studenter med funktionsvariationer, till exempel. Därför hoppas vi på deltagande från människor med många olika perspektiv på dansutbildning, berättar Tone Pernille Østern.

Deadline är 15 september för att skicka in förslag på presentationer och arrangörerna hoppas få in bidrag från såväl studenter, doktorander, pedagoger, konstnärer, teknisk personal, administratörer, ledare som danspedagoger på fältet. Man ser gärna bidrag som utmanar konferensens existerande former, som man menar i sig är en del av det koloniala paradigmet.

– Det bästa med denna konferens är att den ger utrymme för kritiska perspektiv, som bidrar till att vi som individer och som institution får anledning att lära och avlära. Det har vi redan märkt i konferenskommittén där vi har snubblat över koloniala strukturer som vi måste akta oss för att reproducera. Konferensen utmanar, erbjuder en möjlighet för ändring och aktivism, och den gör upp med utdaterade praktiker, berättar Tone Pernille Østern.

Konferenskommitté: 
Rose Martin, Lena Hammergren, Alfdaniels Mabingo, Tone Pernille Østern, Kristine N. Slettevold, Sylvia Antonia Nannyonga-Tamusuza. ​​​​​​

Läs mer på uniarts.se

Skicka in bidrag till konferensen

Photo: Andy Day, for DansiT - Centre for Choreography in Trondheim and Mid-Norway (http://www.dansit.no/), from the chorographic development project "Where have you been?" by The Urban Playground Team (UK) during Multiplié dance festival 2018. The artistic profile of Multiplié dance festival is on stretching and challenging ideas about dance, choreography and dancers.