SACO-mässan
Information
 

Många besökare på SACO-studentmässa

2019-12-03

Årets SACO-mässa pågick 27-29 november och besöktes av ca 24 000 personer. Besökarna bestod till största delen av gymnasieelever som går tredje året på gymnasiet. Mässan är Sveriges största forum för studieval efter gymnasiet. Många utställare fanns på plats och ett välfyllt seminarieprogram fanns för de intresserade.

Vi på SKH delade monter med de andra konstnärliga högskolorna i Stockholm (Konstfack, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Konsthögskolan) och under tre hektiska dagar hjälpte vår personal och våra studenter besökarna med frågor kring våra utbildningar och berättade om hur det är att studera på SKH. De vanligaste frågorna som ställdes var bland annat hur upplägget för ett program ser ut, vad kan man göra efter sin utbildning. Många undrade också om det finns möjligheter till praktik utomlands och också hur möjligheterna till jobb utomlands ser ut. Det var också stort intresse för våra nya film och media utbildningar.

Vi har varit med i flera år nu och det är alltid lika kul att få träffa besökarna och alltid lika trevligt att få dela monter med de andra konstnärliga högskolorna. Stort tack till alla studenter och personal som deltog i och bidrog till vår monter.