Information
 

Rektor hälsar välkommen

2020-08-31

Välkommen till Stockholms konstnärliga högskola!

Tillsammans med hela SKH:s personal önskar jag er varmt välkomna till början av det nya läsåret. Jag vill särskilt välkomna våra internationella och nya studenter. Ni har alla gjort ett bra val och vi är glada över att ni har valt att studera här hos oss.

Jag är oerhört stolt över den konstnärliga utbildning som SKH erbjuder. Alla våra kurser och program är attraktiva – och som ni säkert vet – är det många sökande till mycket få platser. Det innebär att ni, i mycket hård konkurrens, redan har visat vilken kompetens ni besitter!

Självständiga konstnärliga uttryck är en central hörnsten i vårt demokratiska samhälle. Viktigt att komma ihåg. Ni som är studenter idag är framtidens konstnärer – ni kommer alla att spela en betydelsefull roll inom konst och kultur under de kommande decennierna. Jag vill redan nu tacka er för att ni valde att studera inom detta viktiga område! Vi är konstnärer och lärare och studenter. Det vi arbetar med, vad vår konstnärliga lärandemiljö handlar om, kan och bör påverka samhället omkring oss. Vi förändrar världen genom överföring av den kunskap vi får genom konsten vi skapar.

Vi är fortfarande mitt i en global pandemi som har påverkat oss alla var vi än är. Under ett mer normalt år skulle vi ha haft möjlighet att välkomna er alla till det nya läsåret med en gemensam välkomstceremoni. Där hade ni haft chansen att träffa studenter och lärare från hela högskolan och få ett intryck av bredden på den utbildning och konstnärliga forskning som bedrivs vid SKH.

Låt mig i alla fall få presentera ledningen för utbildning och forskning:

Ledning kärnverksamhet 1100x620.jpg

Översta raden från vänster: Paula Crabtree, rektor, Eli Bø, prorektor, Cecilia Roos, vicerektor för forskning, Walter Ferrero, prefekt institutionen för cirkus, Kristine Slettevold, prefekt institutionen för dans.
Nedre raden från vänster: Pia Muchin, t.f. prefekt institutionen för danspedagogik, Maria Hedman Hvitfeldt prefekt institutionen för film och media, Lise-Lotte Axelsson, prefekt institutionen för opera, Johanna Garpe, prefekt institutionen för scenkonst, Josette Bushell-Mingo, prefekt institutionen för skådespeleri

 

På grund av Covid-19 kommer vi fortfarande att behöva balansera våra utbildnings- och forskningsaktiviteter med det fortsatta behovet av fysisk distans. Vissa kurser eller delar av kurser måste ske digitalt, och flera kursmoment har faktiskt visat sig fungera bättre så. Vi måste fortsätta med de andra åtgärderna som har genomförts för att minimera risken för smittspridning av covid - för mer information, se våra riktlinjer.

Samhällets säkerhet och omtanken till varandra är vår främsta prioritering. Att arbeta i högskolans byggnader ska ske både säkert och ansvarsfullt och ansvaret tillhör var och en av oss. Vi kan behöva anpassa våra strategier för Covid-19 och planera för olika scenarier om nya nationella riktlinjer beslutas. Om så blir fallet kommer vi alla att behöva vara delaktiga och hjälpa varandra.

SKH bedriver utbildning och konstnärlig forskning inom en rad program och kurser. Våra utbildningsprogram genomgår kontinuerlig utveckling och den nära förbindelse vi har mellan vår utbildning och vår konstnärliga forskning betonas. Denna förbindelse bidrar till vår position och synlighet både internationellt och nationellt. Samtidigt ligger vår tyngdpunkt på lagarbete, deltagande, öppenhet, jämlikhet, mångfald, hållbarhet och inte minst respekt för varandra.

På SKH kan du förvärva kunskap, utbyta idéer och tankar och utveckla färdigheter och insikter både individuellt och kollektivt. Var öppen för idén att utbildning kommer att förändra dig – att du kommer att utveckla större mål och nya idéer. Men kom ihåg att du är här för att lära, för att göra misstag och lära dig av dem också. Vi ser fram emot att arbeta med er och att delta i er utveckling som konstnärer och lärare.

Nu önskar jag er alla ett riktigt givande år fullproppat med nya erfarenheter och kunskap! Ta hand om varandra.

/ Paula