Teckning av människor i färgprofil
Information
 

Rapport från enkätstudie om utsatthet i akademin

2022-05-20

För första gången har det genomförts en nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom svenska universitet och högskolor. I dag, den 20 maj, presenteras den första rapporten inom ramen för arbetet.

Omkring fyra procent av anställda, doktorander och studenter vid 38 av landets lärosäten anger på en enskild fråga att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för ”icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet/studieplats”.  Omfattningen av utsattheten skiljer sig dock åt mellan olika kategorier. Bland studenter som är kvinnor uppger sex procent att de utsatts under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra för anställda män är två procent.

Enkäten innehöll, förutom frågor om förekomst av sexuella trakasserier, också frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa, utsatthet för mobbning, hat och hot och liknande.

– Vi startade det gemensamma forsknings- och samverkansprogrammet 2018, som en följd av metoo-uppropen. Vi vill öka kunskapen om förekomsten av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i högskolesektorn, analysera bakomliggande orsaker och på så sätt skapa bättre möjligheter för att motverka trakasserier, mobbning och andra oönskade och olämpliga beteenden, säger Anna Wahl, vicerektor vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och ordförande i forsknings- och samverkansprogrammets styrgrupp.

Förutom KTH så drivs programmet av Karolinska Institutet (KI), Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet).

– Denna undersökning är den största i sitt slag inom akademin och kan utgöra ett värdefullt komplement till SKH:s egna undersökningar och vara en tillgång i det kontinuerliga studie- och arbetsmiljöarbetet som sker vid SKH, säger rektor Paula Crabtree.

För mer detaljer och resultat, se rapporten som finns publicerad på programmets webbplats