Forskningsveckan 2023
Information
 

Programsläpp för Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka 2023

2022-12-20

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka den 17–20 januari 2023, som i år hålls både på plats och digitalt.

Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Forskningsveckan är öppen för allmänheten och vi uppmanar alla studenter och all personal att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna. Vi ser forskningsveckan som en möjlighet för SKH, och vår gemensamma miljö, att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö.

– Hjärtligt välkomna att ta del av den forskning som bedrivs på Stockholms konstnärliga högskola! I år håller vi dörrarna öppna för allmänheten och direktströmmar forskningsveckan på vår webb, säger Cecilia Roos, vicerektor för forskning på Stockholms konstnärliga högskola.  

Program – Forskningsveckan 2023