VIS OPEN CALL NUMMER 6
Information

Open Call VIS #6

2020-08-31

Utlysningen till att medverka i VIS #6 har öppnats. Temat är Smitta, redaktör Anna Lindal. Deadline för ansökningar är 23 november 2020.

I den globala pandemins spår föreslår VIS ett fokus på olika aspekter av smitta som ett kraftfullt och mångfacetterat begrepp, både bokstavligt och metaforiskt. Det finns paralleller och skillnader mellan överföring av biologisk infektion och det sätt på vilket konstnärliga verk och processer delas, sprids och breder ut sig – precis som när det gäller spridning av kunskap, rykten och myter. Inom konsten kan den visa sig som inspiration, imitation, återskapande, mimetik, referenser, visklekar – och på många andra sätt. Hur smittar vi konstnärer varandra? Hur förflyttar sig konsten och dess estetik, idéer och former mellan konstnärliga områden och mellan konsten och dess mottagare? Har konsten någon effekt på den växande rädslan och protektionismen mellan länder och regioner? Är formerna inom forskningen för referenser och dokumentation ett sätt att urskilja mönster för konstnärlig smitta? VIS välkomnar förslag som behandlar smitta ur något av dessa perspektiv och naturligtvis flera andra.

Besök VIS webbplats för att läsa mer: VIS Open Call nummer 6

Hur skickar jag in en ansökan?

Kort information om att ansöka hittar du på VIS webbplats:
visjournal.nu/medverka (svenska)

Detaljerad information kring ansökan och den redaktionella processen hittar du i Research Catalogue:
VIS submission and editorial process (engelska)