Bild från Atrium Ljungberg på Slakhusområdet
Information
 

SKH planerar för ny byggnad i Slakthusområdet

2021-03-10

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) planerar att samlokalisera verksamheten i en ny byggnad i Slakthusområdet i Stockholm. Det är innebörden i det samarbetsavtal som lärosätet har slutit med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

SKH:s styrelse beslutade vid ett styrelsemöte den 9 mars att uppdra åt rektor att ingå avtalet. Samarbetsavtalet är villkorat av ett beslut om markanvisning samt planstart för en detaljplan, som Stockholms stad väntas fatta under våren.
- Jag är oerhört glad över att vi har kommit så här långt. Avtalet betyder att vi har passerat en viktig milstolpe i vår ambition att samla verksamheten i en ny, gemensam byggnad som är utformad för oss, säger Paula Crabtree, rektor vid SKH.

SKH:s styrelseordförande Sture Carlsson ser stor potential i lokaliseringen till Slakthusområdet.
- Vi bygger en konstnärlig högskola som kommer att bli en kulturbyggnad där vi skapar stimulerande lärande- och forskningsmiljöer. Den blir samtidigt en träffpunkt för alla kulturintresserade, andra kulturutövare, studenter, forskare, blivande studenter och den breda allmänheten.

Bidrar med kreativitet
SKH utbildar och forskar inom dans, danspedagogik, cirkus, opera, skådespeleri, scenkonst och film och media och verksamheten bedrivs idag på sex olika adresser i Stockholm. Avtalet med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg innebär att SKH nu börjar planera för en byggnad som ska rymma hela verksamheten.
- Vi är glada över att vi får möjlighet att utveckla projektet tillsammans med Atrium Ljungberg som på många sätt visat att man värnar om kulturen i samhället. Det här ger oss en fantastisk möjlighet att med all vår kunskap och kreativitet bidra till den dynamiska och spännande utveckling som sker i Slakthusområdet just nu, säger Paula Crabtree.

SKH Stockholm_MarieA_1100_CIRCUS MEETS VISUAL ARTS_.jpg
Bild från SKH:s verksamhet. Doktorand Marie-Andrée Robitaille.
Photo: Einar Kling Odencrants

Unik och kreativ stadsdel
Slakthusområdet är idag ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg är en stor aktör i området och har tillsammans med Stockholms stad en uttalad ambition att göra Slakthusområdet till en unik och kreativ stadsdel i Stockholm där kulturen får spela en stor roll.
- Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola. En etablering av SKH i Slakthusområdet är helt i linje med visionen för området - att bli Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Genom en blandning av utbildning, arbetsplatser, bostäder och kultur skapar vi en attraktiv stadsdel och de bästa förutsättningarna för samverkan mellan akademi, näringsliv, boende och besökare, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 

I linje med strategi
Slakthusområdet har varit SKH:s huvudalternativ i sökandet efter ett lämpligt område för det nya huset eftersom området också ger goda förutsättningar när det gäller lärosätets strävan efter tillgänglighet och öppenhet.
- En samlokalisering till Slakthusområdet ligger helt i linje med den strategi vi från början stakat ut för SKH:s framtid. Slakthusområdet kommer att bli en plats med bra kommunikationer, vilket gör det lätt för många att ta sig dit. SKH har också gott om publika evenemang och här får vi stora möjligheter att nå ut med dessa till breda grupper, säger Johan Scott, vicerektor på SKH.
Han menar att Slakthusområdet överlag erbjuder starka synergieffekter med det omgivande samhället.
- En gemensam byggnad ger oss möjlighet att ta till vara den stora potential och kraft som finns i samarbeten mellan våra olika konstformer och våra utbildningar och forskning. Vi kommer att bli en betydligt tydligare röst och en starkare aktör i kulturlivet.

Projekttävling avgör
Vilken arkitekt som får i uppdrag att rita SKH:s framtida byggnad avgörs i en projekttävling som utlyses under våren.

Målet är att den nya byggnaden ska stå klar 2028 inför utbildningsstarten i januari 2029.