Illustration för flersrpåkig scenkonst av Roxana Tayefeh Mohajer
Information
 

SKH bjuder in till symposium om flerspråkig scenkonst

2021-03-15

De senaste åren har antalet flerspråkiga föreställningar och scenkonstprojekt ökat i Sverige och Norden, och så även diskussionen och forskningen om fältet. Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en av de aktörer som forskar och utbildar i ämnet. 29-30 mars bjuder de in studenter, doktorander, lärare och scenkonstnärer till ett tvådagars symposium för att presentera, diskutera och undersöka flerspråkig scenkonst ur olika perspektiv.

Vanja Hamidi Isacson, doktorand och forskare på SKH, är initiativtagare och ser fram emot symposiet.

- Redan från starten av mitt doktorandprojekt om flerspråkighetens potential inom dramatiskt skrivande har vi på institutionen för scenkonst haft planer på att arrangera ett symposium om ämnet. Jag är jätteglad att det blir av nu, och hoppas att många tar chansen att delta, både på SKH och från scenkonstfältet, säger hon.

Varför är det viktigt att prata om flerspråkig scenkonst?

- Flerspråkigheten rör inte enbart språk, utan dess kopplingar till identitet, makt och ideologi. På så vis öppnar flerspråkigheten upp för en diskussion om, och konstnärlig gestaltning av, dessa komplexa teman.

- Flerspråkig scenkonst kan göra röster hörda, som annars inte hörs eller är marginaliserade. Den kan bidra till att en mångfald av röster och berättelser hörs från landets scener och därmed i det offentliga rummet. Förhoppningsvis kan det också locka fler människor till scenkonsten- både som publik och utövare och bidra till en utveckling av scenkonsten som sådan.

Vad tror du symposiet kan leda till?

- Vi hoppas att symposiet kan bidra till att öka kunskap och medvetenhet kring vad det kan innebära att arbeta med flera språk. Det gäller framförallt på det professionella scenkonstplanet, men också på det personliga planet; vi har alla en språklig repertoar som kan innefatta olika språk, men även dialekter och sociolekter. Vi vill bättre förstå hur vi kan ta tillvara på denna kompetens inom SKH och scenkonstfältet i stort, avslutar Vanja Hamidi Isacson.

Flerspråkig scenkonst 29-30 mars

Symposiet direktströmmas här på SKH:s webbplats 29 och 30 mars kl 10:00-15:30.

Första dagen består programmet av exempel på flerspråkiga föreställningar i Sverige och Norden samt presentationer om flerspråkig scenkonst och dess koppling till makt, identitet, dramaturgi och musikalitet utifrån ett forskningsperspektiv.

Dag två fokuserar på flerspråkighet som konstnärligt verktyg - arbetssätt, möjligheter och utmaningar.

Under symposiet hålls samtal och det ges tillfälle att kommentera och ställa frågor till de medverkande.

Symposiet är kostnadsfritt och endast parallella programpunkter under andra dagen behöver förbokas.

Några av de medverkande:

  • Annica Styrke och Karin Wiklund, danspedagoger, koreografer och verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans
  • Bernt och Kristin Bjørn, konstnärliga ledare Ferske scener, Tromsö, Norge
  • Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
  • Dan Henriksson, konstnärlig ledare Klockriketeatern, Helsingfors, Finland
  • Gustav Deinoff, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara
  • Josette Bushell-Mingo, prefekt skådespeleri SKH
  • Kasia Lech, forskare, skådespelare, berättare, dockspelare och lektor vid Canterbury Christ Church University.
  • Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Riksteatern Crea

Arrangörer

Symposiet arrangeras av Institutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i samarbete med Unga Klara och Riksteatern Crea och Institutionen för skådespeleri vid SKH.

Evenemanget

Här finns all information om symposiet, samt detaljerat program och själva sändningen