Skylt med SKH:s logga på fasad
Information
 

Med anledning av DN:s artikel om SKH

2021-03-03

Förtydligande med anledning av DN:s artikel den 3 mars om SKH och forskningskompetens.

Jag är stolt över de grundliga kvalitetssäkrade utvärderingsprocesser vi har för att säkra konstnärlig kompetens på de professorer och lektorer som anställs vid SKH. Denna kompetens är helt avgörande för en konstnärlig högskola.

Det finns olika sätt att utveckla nyskapande konst. Alla är baserade på konstnärlig praktik. I något sammanhang genom att vara verksam i det professionella fältet, i andra sammanhang med forskningstid och möjlighet till fördjupning. I de flesta fall en kombination av de båda.

Oavsett är det den konstnärliga praktiken som ligger som grund.

Gedigen kompetens nödvändig

Det är nödvändigt med en gedigen kompetens för att få anställning som professor eller lektor på SKH.  

Majoriteten av de som är verksamma som professorer och lektorer vid SKH har sökt och fått sina anställningar i hård internationell konkurrens och efter en grundlig rekryteringsprocess. I rekryteringen arbetar vi, såsom alla svenska lärosäten, efter behörighetskraven i högskoleförordningens kapitel 4.

Alla anställningar för lektorer och professorer kräver utlåtande av externa sakkunniga. Sakkunnigas uppdrag är att bedöma konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt vid behov även annan kompetens utifrån anställningsprofil. Till exempel ska de om utlysning avser professor bedöma konstnärlig skicklighet, det vill säga att man är ledande inom sitt konstnärliga område och/eller har genomfört konstnärlig forskning av högsta kvalitet. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå, dessutom ska man ha en både djup och bred kompetens inom sitt konstnärliga område.

I artikeln sätter DN likhetstecken mellan doktorsexamen och forskarkompetens. En doktorsexamen är dock inte ett krav för anställning som professor (Högskoleförordningen kapitel 4 paragraf 3) och inte heller Vetenskapsrådet har krav på doktorsexamen för dem som tilldelas projektbidrag inom konstnärlig forskning. Forskningskompetens tillägnas inte enbart genom att gå forskarutbildning, utan kan också nås genom att forska.

SKH har genomfört en stor satsning på kompetensutveckling inom forskningsmetodik sedan sammanslagningen och våra professorer och lektorer står på minst tre ben. De är väletablerade konstnärer inom sitt  professionella fält, ofta med en internationell förankring, de har lång erfarenhet av att undervisa studenter och de har erfarenhet av konstnärlig forskning. All denna samlade kompetens bidrar till en robust forskningsmiljö där även doktorander ingår.

Paula Crabtree
Rektor

Länk till artikeln i DN 3 mars (kräver konto hos DN för att kunna läsas)