Information
 

Marie Fahlins konstnärliga forskningsprojekt är nu publicerat!

2021-02-14

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet finns att ta del av i databasen DIVA.

Marie Fahlin, doktorand i koreografi, har publicerat Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (del 1 och del 2) är publicerat i DiVA och Research Catalogue. Marie disputerar den 28 april. 

Ta del av projektet i DIVA 
Research Catalogue

Sammanfattning

Utställningen av Marie Fahlins konstnärliga forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice utgår från begreppet ”centauring” vilket kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller ting; en kentaur.

Kentauren är en fantasigestalt, en liminal varelse, men även det begrepp, eller bild, som inom dressyrens värld används för att beskriva praktiken och estetiken av ett ekipage. Projektet har tagit sin utgångspunkt i frågor om hur curatering och koreografi kan förstås som en gemensam konstnärlig praktik, hur dessa ”kentaurar”, och hur denna praktik opererar i relation till temat dressyr.

Relationen mellan hästar och människor inom dressyr (ridkonst) bygger på koreografiska praktiker (former, mönster, rörelser och ryttarens ”hjälper”) och inbegriper affektskapande situationer såsom intimitet, dominans, rädsla, flow och lydnad. I projektet har Marie Fahlin arbetat med objekt, terminologi och koreografi från dressyrvärlden och har tillsammans med performers utforskat hur dessa kan aktiveras i performativa händelser för att på nya sätt curatera dressyrens inre och yttre estetik och kunskapsfält.

Utställningen består av ett storskaligt golvdiagram på vilket en föreställning, ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me,  har ägt rum och blivit videodokumenterad, och projicerad på en vägg i konsthallen. Diagrammet är en visuell representation av projektets inre struktur, ett koreografiskt dokument; tecknat, skrivet och befolkat med objekt, texter och koreografier. Föreställningen av ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me är baserad på koreografier och curatoriella strategier från tidigare expositioner i samma serie. 

Exhibitors: 
Rebecca Chentinell
Sybrig Dokter
Maria Öhman
Cicilia Östholm

Videodokumentation:                 
Character

Som en integrerad del av utställningen kommer ett program att äga rum. Konstnärer, koreografer, dansare, dressyrspecialister, tillsammans med andra konstnärliga forskare, har bjudits in att göra föreställningar, intervenera med utställningen, och samtala om såväl ridkonstbegreppet som konstnärlig forskning i relation till visuell framställning och det konstnärliga fältet.
Läs mer här

Disputation 28 april
Disputationen av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vid Stockholms konstnärliga högskola, sker i utställningen på Marabouparken konsthall den 28 april kl 14.00-18.00.
Läs mer om disputationen