Information
 

Lyckat studentsamarbete med hjälp av digitala lösningar

2021-05-26

Trots de utmaningar pandemin för med sig har studenterna Sara Bergström och Sara Mörk, med digitala medel, lyckats genomföra ett tvärkonstnärligt samarbete med Glimåkra Folkhögskolas keramiklinje.

Under våren har Sara Bergström och Sara Mörk, studenter på Ämneslärarprogrammet i dans, skapat ett digitalt verk tillsammans med elever från Glimåkra Folkhögskolas keramiklinje. Och det utan att de träffats en enda gång.

Det tvärkonstnärliga samarbetet är en del i kursen Konstnärlig kommunikation och produktion och har helt och hållet gjorts via Zoom. Skapandeprocessen har kursdeltagarna genomfört tillsammans på Zoom och med kompletterande hjälp av videomaterial de gjort på varsitt håll och skickat till varandra.

Samarbetet har resulterat i en film med tillhörande uppgifter för gymnasieelever.

"Ett utforskande och experimenterande från start till slut"

Kursledaren Charlie Nelson Prag berättar om samarbetet:

Min grundtanke för hela projektet har varit att det ska vara ett utforskande och experimenterande med att jobba digitalt från start till slut. Att studenterna ska kunna arbeta konstnärligt trots restriktioner och pandemi, och att inte behöva vara beroende av att träffas fysiskt. Detta har även möjliggjort för att vi har kunnat hitta både samarbetspartner och publik ute i landet och inte endast i Stockholm, vilket skiljer sig från hur vi jobbat under tidigare kurser.

En annan viktig aspekt har varit att studenterna ska kunna genomföra det mesta själva, så att dom lär sig tekniken och får testa på vad som är möjligt att göra digitalt på egen hand och med enkla medel.

För att behärska det digitala måste man öva, experimentera och få misslyckas. Det digitala är utmanande och tyvärr väldigt sällan ett konstnärligt förstahandsval, vilket är synd.

Jag hoppas att detta arbete uppmuntrar alla deltagare till att fortsätta jobba digitalt i framtiden

SKH Danspedagogik dokumentation.png

Studenterna berättar 

Vi ställde några frågor till SKH-studenterna Sara Mörk och Sara Bergström.

Vad har varit det bästa med det här projektet?

Sara Mörk: - Det bästa med projektet har varit att få skapa i utbyte med andra trots pandemin. Att hitta inspiration i en annan konstform och möta och lära känna nya människor i en tid där det känns som en ovanlighet. Att få insyn och förståelse för en konstform jag tidigare haft väldigt lite kontakt med.  

Sara Bergström: - Att överhuvudtaget att kunna genomföra ett samarbetsprojekt trots de restriktioner som råder i samhället. Samt att jag har fått upp ögonen för hur olika konstformer kan dela liknade praktiker och processer trots att uttrycket ser annorlunda ut.

Vad tar ni med er in i utbildningen?

Sara Mörk : - Det didaktiska. Det blir ett annat tempo och andra saker som krävs när ett projekt ska utformas och genomföras helt digitalt. Vi har alla sett och skapat saker för digital konsumtion. Men det blir ännu ett lager att ha en digital skapande process med analoga konstformer.

Sara Bergström: - Att ett arbete digitalt kräver en annan typ av upplägg och planering. Samt att det kommer med sina egna utmaningar och svårigheter. Jag upplever att arbetet  har fått mig att tänka om och utmana den skapande process jag är van vid och att våga lite på att processen kommer leda mig. För vi vet inte vad som händer nästa vecka, är någon sjuk? Kommer det hålla hela vägen?

Hur har pandemin och restriktionerna påverkat studierna och det här projektet?

Sara Mörk : - Vi har haft en helt digital process, och aldrig träffat våra samarbetspartners IRL. Det är väldigt speciellt att skapa tvärkonstnärligt utan att ha någon kontakt alls med den andra konstformen förutom på bild och video. Vi vet hur det ser ut, och hur det låter. Men vi har ingen erfarenhet av hur det känns, doftar eller förändrar ett rum, som är minst lika viktigt i dans.

Sara Bergström: - Jag upplever att det absolut har påverkat vårt arbete. Vi har helt fått tänka om och djupdyka i hur det går att kommunicera, samarbeta och skapa helt digitalt. Hur kan vi skapa en levande och givande process för alla medverkande? Det har även varit en utmaning att skapa förståelse för varandras konstformer när mötet mellan varandra enbart varit två dimensionellt, via en skärm. Hur kan vi skapa utifrån en enhet utan att kunna vara i samma rum?

SKH Danspedagogik samarbete Glimåkra 3.png

Deltagare

Från Ämneslärarprogrammet i dans på SKH:

Studenter: Sara Bergström och Sara Mörk,

Lärare: Charlie Nelson Prag

Från Keramiklinjen på Glimåkra folkhögskola

Deltagare: Malin Emanuelsson, Linus de Petris, Åsa Nilsson, Inge Johnsson och Debbie Lamb.

Lärare: Ingrid Svantesdotter Larsson

SKH Danspedagogik samarbete Glimåkra 1.png

SKH Danspedagogik samarbete Glimåkra 2.png