Två händer från föreställningen Dödsdansen
Information
 

Projekt om kroppens påverkan på teaterns textarbete

2021-05-07

I teaterrepetitioner skiljer man ofta på rörelsearbete och textarbete. Men vad händer egentligen med hur skådespelare tolkar och framför text om man även där utgår från kroppen? Från den frågeställningen utgår Aleksandra Czarnecki Plaudes forskningsprojekt ”Att uttala det kroppsliga” som redovisas den 25 maj.

Aleksandra Czarnecki Plaude är forskare och lektor i rörelsegestaltning vid institutionen för skådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola. Men hon är också aktiv teaterregissör, och en stor del av hennes forskningsprojekt bygger på arbetssätt och metoder som utvecklats som en del av en uppsättning av Strindbergs Dödsdansen som hon regisserade för Teater Västernorrland.

Uppsättningen rönte stor uppmärksamhet, inte minst vad det gäller forskningsprojektets kärna: det Aleksandra Czarnecki Plaude kallar den kroppsliga läsningen.

– Vid det förra sekelskiftet fanns den en stor fokus på att föra fram det undermedvetna i dramatiken. Jag inspireras av de tankarna, och menar att det går att se kroppen som en portal mellan texten och undertexten. Jag är intresserad av att se närmare på hur man kan göra det arbetet mer systematiskt och medvetet, berättar Aleksandra Czarnecki Plaude.

Vid redovisningen kommer Aleksandra Czarnecki Plaude samtala med de tre skådespelare som hon arbetade med under repetitionerna för Dödsdansen. Utifrån fragment av föreställningen utforskar de projektets arbetssätt och granskas samtidigt kritiskt av Olle Jansson, tidigare rektor för dåvarande Teaterhögskolan i Stockholm, och av den närvarande publiken. Tanken är att redovisningen på det sättet också blir ett led i att föra projektet vidare.