Information
 

Doktorandprojekt blir konstutställning

2021-02-12

Den 13 februari öppnar Marie Fahlins utställning Centauring på Marabouparken konsthall.
– Det ska bli spännande att visa upp min forskning genom den här utställningen, säger Marie Fahlin som är doktorand i koreografi på SKH.

Utställningen är en del av offentliggörandet av hennes forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Projektet utgår från begreppet ”centauring” vilket kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller ting; en kentaur.
– Doktorandprojektet tar avstamp i frågor om på vilka sätt curaterande är verksamt som en integrerad del i koreografi. I mina konstnärliga forskningsexpositioner, som går under namnet Centauring, arbetar jag med dressyr som en funnen koreografisk praktik där terminologi, rörelser och objekt från dressyrvärlden är del i den koreografiska kompositionen tillsammans med mänskliga kroppar, ’exhibitors’, säger Marie Fahlin.

Marie Fahlin selfie PM.jpg
Marie Fahlin

Program med konstnärer
Utställningen består av en installation som omfattar hela utställningsrummet och som bland annat inkluderar en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me, objekt och textverk.
– Som en integrerad del av utställningen, kommer ett program att äga rum i vilket konstnärer, koreografer, dansare och dressyrspecialister kommer att aktivera installationen på olika vis, berättar Marie.

Mångårig erfarenhet
Marie Fahlin arbetar med koreografiska transponeringar mellan material och medier i både sina egna arbeten och i samarbete med andra. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta som curator, dansare, koreograf och forskare inom det koreografiska fältet och har lett och deltagit i ett antal konstnärliga forskningsprojekt. Sedan 2014 är hon doktorand i koreografi här på Stockholms konstnärliga högskola. Marie Fahlin disputerar den 28 april.

Läs mer om utställningen Centauring