Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-12

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning ett team under ledning av rektor som tar beslut och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars 2020. Uppdaterad senast 29 september 2021.

Nästa steg i borttagandet av restriktioner

Den 29 september togs nästa steg i regeringens plan för borttagande av restriktioner. Bland annat upphör rekommendationen om hemarbete och deltagartaket för publika evenemang tas bort.

Fortsatt gäller att du har ett eget ansvar för att:

  • Stanna hemma vid symptom och testa dig
  • Undvika trängsel
  • Ha en god handhygien

SKH:s coronariktlinjer för höstterminen gäller fortsatt

SKH har ett ansvar för att säkerställa att smittskyddande åtgärder finns på plats även efter den 29 september.

SKH fortsätter följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har för högskolor och som SKH:s riktlinjer för höstterminen baseras på.

Även efter den 29 september gäller SKH:s coronariktlinjer. Det betyder att vi tills vidare under höstterminen fortsätter att:

  • Minimera risken för trängsel och upprätthålla avstånd. Ta ansvar för att undvika att mötas i trånga passager och respektera vägledningssystem, enkelriktade trappor etc.
  • Genomföra undervisning, forskning eller annan relaterad aktivitet digitalt där det fungerar bäst.
  • Fortsätter planera att verksamheten, så långt det är möjligt, ska bedrivas i mindre grupper (”bubblor”) och att kontakten mellan olika grupper minimeras.
  • För publika evenemang på plats lämna en riskanalys till coronagruppen för godkännande.
  • Rapportera vid covidfall så att smittskyddande åtgärder kan sättas in.

Du hittar SKH:s riktlinjer för höstterminen på denna sida.

Vaccination

På SKH bryr vi oss om säkerheten för våra studenter och medarbetare och därför vill vi uppmuntra alla som arbetar eller studerar hos oss att vaccinera sig mot covid-19 – för allas bästa!

Om vaccination i Stockholm (länk till 1177.se)

Lokaler

Som utgångspunkt är SKH:s byggnader endast öppna för SKH:s studenter och personal.

Studenter och personal kommer in i byggnaderna genom att använda sin nuddis.

Som utgångspunkt hyrs inga av SKH:s lokaler ut under höstterminen.

Biblioteket

Biblioteket är öppet för SKH:s studenter och personal och bemannat enligt ordinarie tider. Ett begränsat antal personer är välkomna vid samma tillfälle.

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att regelbundet besöka intranätet. Där finns mer detaljerad information om hur SKH agerar under pandemin och vilka riktlinjer som gäller. Informationen uppdateras kontinuerligt.