Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-12

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning ett team under ledning av rektor som tar beslut och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars 2020. Uppdaterad senast 16 september 2021.


SKH:s riktlinjer

SKH följer noggrant regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna skulle komma att ändras inför, eller under pågående, hösttermin behöver dessa riktlinjer ändras.

ALLA - chefer, medarbetare och studenter - behöver vara beredda på detta och agera tillsammans för att lösa uppkomna situationer.

I dokumentet Riktlinjer Guidelines Corona HT 2021 kan du läsa mer om hur SKH arbetar för att undvika smittspridning.

Grundprinciper

 • Den undervisning, forskning eller annan relaterad aktivitet som kan ske digitalt ska hållas digitalt efter samråd mellan prefekt/chef och ansvarig lärare/medarbetare.
   
 • Den undervisning, forskning eller annan aktivitet som ska bedrivas på plats ska göra det med hänsyn tagen till smittskyddande åtgärder.
   
 • ALLA - medarbetare och studenter - tar ett eget personligt ansvar för att minska smittspridningen av covid-19.
   
 • ALLA - medarbetare och studenter - ska hålla sig uppdaterade genom SKH:s intranät.
   
 • Folhälsomyndighetens rekommendation om att om möjligt arbeta hemifrån gäller till och med den 30 september.

Vaccination

På SKH bryr vi oss om säkerheten för våra studenter och medarbetare och därför vill vi uppmuntra alla som arbetar eller studerar hos oss att vaccinera sig mot covid-19 – för allas bästa!

Om vaccination i Stockholm (länk till 1177.se)

Lokaler

Som utgångspunkt är SKH:s byggnader endast öppna för SKH:s studenter och personal.

Studenter och personal kommer in i byggnaderna genom att använda sin nuddis.

Som utgångspunkt hyrs inga av SKH:s lokaler ut under höstterminen.

Biblioteket

Biblioteket är öppet för SKH:s studenter och personal och bemannat enligt ordinarie tider. Ett begränsat antal personer är välkomna vid samma tillfälle.

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att regelbundet besöka intranätet. Där finns mer detaljerad information om hur SKH agerar under pandemin och vilka riktlinjer som gäller. Informationen uppdateras kontinuerligt.