Open Call VIS
Information

VIS OPEN CALL #3

2019-03-26

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 3 är nu öppen. Temat för numret är History Now. Vill du medverka i VIS? Skicka in en exposition (skiss) via Research Catalogue senast 1 juni 2019! (deadline förlängt till 10 juni)

Tema ”History Now”

Historieskrivningar och tolkningar av händelser i det förflutna blir till oerhört starka och laddade identitetsfrågor såväl i familjen, i det lokala och i nationen. Behandlingen av historiska händelser, kulturarvsfrågor och frågor om kulturell kanon är ständigt under förhandling och blir alltid frågor om nationell självbild, om minne och glömska, om inkluderande och exkluderande, om utraderande och (åter)upptäckande. Våra berättelser om och gestaltningar av historien ger upphov till den existentiella politikens grundläggande frågor: varifrån kommer vi, vart befinner vi oss och var är vi på väg?

Till detta nummer söker vi expositioner där konstnärlig praktik behandlar historiens manifestationer i nuet.

Magnus Bärtås, Redaktör VIS #3

Läs hela texten på VIS webbplats.

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue och skapa en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium. Lämna gärna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen, den kommer dessutom att peer-reviewas.

Redaktionskommittén väljer ut 5–8 förslag till varje nummer av VIS.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista

 • Expositionen ska innehålla ditt namn, titel på projekt och en kort sammanfattning.
 • Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska. Väljer du ett skandinavisk språk önskar vi en abstract på engelska.
 • Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 • Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer

 • Ta del av VIS referenspolicy (kontakta visjournal@uniarts.se)
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Typografi – använd typsnitt som fungerar i olika webbläsare. (Vi föreslår Arial, Helvetica, Times, Courier, Verdana, Georgia)
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!
 • Göm rullningslist (scrolling bars) om möjligt
 • Placera inte bilder inuti text-boxar (för att undvika att text och bild överlappar i olika versioner av webbläsare)

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 3. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 4. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför

Läs mer om ansökningspricessen på VIS webbplats!

Research Catalogue (RC) – anvisningar

Läs lathunden som finns uppladdad här intill. Om du är doktorand, forskare eller student på SKH kan du kontakta biblioteket för råd och hjälp.

Produkten har lagts i kundvagnen