Information
 

Terminsstart med kick-off för HBTQ-certifiering

2019-01-21

Under måndagseftermiddagen samlades studenter och personal till terminsstart i restaurang K-märkt. SKH kommer under 2019 att HBTQ-certifieras och terminsstarten var därför utformad som en kick-off för certifieringsarbetet.

Rektor Paula Crabtree hälsade välkommen och lyfte i sitt tal fram de frågor som kommer att prägla 2019. Hon nämnde det kvalitetssystem som kommer att implementeras under året och den granskning av kvalitetssystemet som väntar därefter. Hon lyfte också fram SKH:s arbete med AMI, aktiv medveten inkludering, och studentinflytandet som hon beskrev som oerhört viktigt.

Studenterna spelar en viktig roll i den demokratiska processen på SKH. Ni har alla möjligheter att engagera er. Vi behöver er och vi vill ha er med /Paula Crabtree.

Därefter höll Filippa Barfvestam från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) en introduktion i HBTQ-frågor. Hon beskrev bland annat vad en HBTQ-certifiering innebär för personal och ledning och hon förklarade begrepp som hetero- och cisnormativitet. Hon talade också om hur normer kring kön och sexualitet påverkar studenternas vardag och lärandemiljö. Frågorna följdes sedan upp i gruppdiskussioner.

Paula Crabtree på scen
Rektor Paula Crabtree hälsar välkomna
 
Pia Muchin pekar med hela handen
Pia Muchin, vicerektor för samverkan, tar ut färdriktningen i HBTQ-arbetet
 
Filippa Barfvestam talar från podiet
Filippa Barfvestam från RFSL talar om HBTQ-frågor
 
Fikabröd
Fika ...
 
Samtal i grupper kring runda bord
... med efterföljande diskussioner.