NAVET
Information

NAVET – Call 1 2019

2019-06-27

Utlysning till Small Visionary Projects (SVPs). Skicka in din ansökan senast 31 augusti 2019.

KTH har bildat forskningscentrum NAVET. SKH, Konstfack och KMH har bjudits in att ingå som partners i detta centrum.

Small Visionary Projects har som syfte att stärka nätverket mellan NAVETS olika partnerinstitutioner genom att möjliggöra för forskare att samarbeta i olika typer av forskningsprojekt.

Doktorander och forskare på SKH är välkomna att att ansöka med sina forskningsprojekt.

Skicka din ansökan senast 31 augusti 2019.

Läs om utlysningen och hur du ansöker.

Läs mer om NAVET.