Många kvinnliga ledare och professorer på SKH
Information
 

Många kvinnliga ledare och professorer på SKH

2019-03-08

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammas kvinnors möjligheter, rättigheter och villkor på en rad olika sätt. Det är väl känt att det inom den akademiska världen generellt sett är svårare för kvinnor att nå de högsta akademiska posterna. År 2017 var endast 27 procent av landets professorer kvinnor.

Vid Stockholms konstnärliga högskola ser siffrorna annorlunda ut. Här är 53 procent av professorerna kvinnor (2018 års siffror). Även andelen kvinnliga lektorer och doktorander ligger högt på 73 respektive 67 procent. En förklaring kan vara att det är fler kvinnor som söker sig till de konstnärliga ämnena än till exempelvis de naturvetenskapliga och tekniska. Några av de andra konstnärliga högskolorna har siffror som liknar SKH, men inte alla.

Stor andel kvinnliga chefer

Vid SKH finns också många kvinnor på olika chefspositioner. Rektor, högskoledirektör och de båda vicerektorerna är alla kvinnor liksom fem av sju prefekter. Bland avdelningscheferna finns sju kvinnor om man räknar med de biträdande cheferna.

Ju fler kvinnor på ledande poster det finns i en organisation, desto lättare går det att rekrytera ännu fler, eftersom det finns andra kvinnor att ha som förebilder och att få råd och stöd ifrån.

– SKH har under lång tid arbetat aktivt både med ökad jämställdhet och med aktiv medveten inkludering. Jag hoppas att alla de kvinnor vi har på ledande poster till viss del är frukten av detta arbete. Att den högsta ledaren i en organisation är kvinna tror jag också kan ha betydelse för jämställdhetsarbetet, eftersom frågan då mer självklart alltid finns på dagordningen. Det är också viktigt med förebilder. Ju fler kvinnor på ledande poster det finns i en organisation, desto lättare går det att rekrytera ännu fler, eftersom det finns andra kvinnor att ha som förebilder och att få råd och stöd ifrån, säger Paula Crabtree, rektor vid SKH.