Next Moves affisch
Information
 

Next Move - internationell konferens

2018-05-14

Stockholms konstnärliga högskola bjuder in till Next Moves internationella konferens I Arnhem, Nederländerna den 25–26 maj 2018.

Next Move är en studentdriven konferens som tar dig som gäst ut ur det traditionella konferensrummet och in i en interaktiv upplevelse av olika aktiviteter, platser och perspektiv.

Konferensen är resultatet av ett 3-årigt internationellt projekt, mellan tre konstnärliga högskolor, som syftat till att undersöka och utveckla nya metoder i undervisning av dans, musik och andra konstformer för att möta de utmaningar och behov som finns i samhället idag.

Studenter och lärare från de tre partnerskolorna har undersökt och reflekterat över normer, utforskat metoder och diskuterat samt problematiserat den samtida rollen som pedagog i dans, musik och andra konstformer.

Vilka kompetenser, verktyg och perspektiv behöver pedagoger inom konstnärliga ämnen för att kunna hantera utmaningar  i ett snabbt föränderligt samhälle och nå en mångfald av målgrupper?

På konferensen bjuder vi in dig till att ta del av, uppleva och undersöka våra resultat!

Keynote speakers: Jessica Nicoll, Barry Oreck, Tone Pernille Østern and Elen Øyen.

Next Move är ett samarbete mellan ArtEZ, Arnhem, Nederländerna, Jyske Musikkonservatorium, Aarhus/Aalborg, Danmark och DOCH/Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer på konferensens egen webbplats

Anmäl dig här