Information
 

Medel till SKH för att utveckla utbildningar för kulturskolelärare.

2018-04-03

SKH tilldelas 1,8 miljoner för att utveckla utbildningar för kulturskolelärare.

Som ett av sex lärosäten har Stockholms konstnärliga högskola tilldelats medel för att utveckla utbildningar för kulturskolelärare.

Medlen är en del i regeringens nationella strategi för kulturskolan, och det så kallade kulturskoleklivet för att förbättra förutsättningarna för att rekrytera lärare till kulturskolan.

Läs mer: regeringen.se