Information
 

Stockholms stads kulturpris till Anna Pettersson

2018-05-21

Stockholms stad delar varje år ut pris till personer som är viktiga för Stockholms kulturliv. I år går hederspriset för scenkonst till SKH:s doktorand Anna Pettersson. Grattis!

Juryns motivering lyder:

Med osviklig nyfikenhet och energi tar sig Anna Pettersson an de klassiska verken. Hennes undersökande av normer, traditioner och maktstrukturer har lett henne in i ett forskningsarbete som gett publiken nya perspektiv på både författare och pjäs. Med ett tydligt avstamp i skådespelarens arbete jobbar Anna enträget och systematiskt, hon väjer inte för oprövade tekniska lösningar och element.

Genom forskarens öga och konstnärens känsla har Anna Pettersson envetet undersökt maktens strukturer i klassiska pjäser och förnyar därmed repertoaren på den svenska teaterscenen. Som teaterchef på Strindbergs Intima Teater har Anna Petersson gett Strindberg nytt liv och samtidigt har en anrik teater fått en ny plats på Stockholms teaterkarta.

Gemensamt för alla årets pristagare, inklusive Anna, är att de på vitt skilda sätt arbetar för delaktighet och öppenhet.

- Det här är stockholmarnas pris och tillsammans speglar årets pristagare ett Stockholm för alla – det är glädjande och hoppfullt, säger Joanna Rubin Dranger, ordförande i juryn.

Priserna delas ut vid en ceremoni i Stadshuset den 17 augusti. Då tilldelas även varje pristagare en summa på 100 000 kronor. Senare samma kväll presenteras pristagarna vid en publik ceremoni inom Kulturfestivalen.

Här kan du läsa mer om Stockholms stads kulturpriser och alla mottagare.

Anna Pettersson

Anna Pettersson är skådespelare och regissör, f. 1969. Hon är också doktorand på institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola där hon forskar om hur man skapar metoder och förutsättningar för ett expanderat utrymme för skådespelarens kroppsliga uttryck i en svensk teatertradition.

Studier:
Doktorand, institutionen för scenkonst, StDH
Skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Stockholm

Verk i urval:
2017 Fadren, regi och medverkan
2012 Fröken Julie, regi och medverkan
1998 Personkrets 3:1, skådespelare

Priser i urval:
2012 Svenska Teaterkritikers pris
1999 Svenska Dagbladets Thaliapris
1998 Carl Åkermarks stipendium av Svenska Akademien