Information
 

StDH på NorTeas i Reykjavik

2017-02-06

I år håller scenkonstskolenätverket NorTeas sitt årsmöte på Island och StDH, som varit aktiva i 15 år, är naturligtvis där.

StDH:s Katarina Tillberg och Thomas Mirstam har varit aktiva i Nordens och Baltikums nätverk av scenkonstskolor, NorTeas, från starten för 15 år sedan. I år hålls årsmötet på teaterakademien i Reykjavik, Island. Katarina och Thomas är där tillsammans med prefekterna Christina Molander och Simon Norrthon samt SKH:s internationella koordinator Christofer Fredriksson.

En del av årsmötets agenda är att fördela ca 46.000 €/år för student- och lärarmobilitet; pengar som går till praktikresor, utbytesprogram, årsmöten, lärarutbyten och Nordic Common Studies (NCS). NCS görs för sjätte gången och är korta kurser på 1 – 2 veckor, anordnade i samarbete mellan skolorna i nätverket.

En annan viktig del av årsmötet är att skolorna delar med sig av erfarenheter från det senaste året som exempelvis sammanslagningar av konstnärliga högskolor.

NorTeas

NorTeas är ett nätverk av nordiska och baltiska institutioner för högre utbildning inom scenkonst. Nätverket har femton medlemsskolor och uppmuntrar studenter och lärare att söka utbyte av kunskap, erfarenheter och visioner om scenkonst och utbildning. Huvudsakligen sker detta genom student- och lärarutbyten vilka finansieras av Nordplus stipendiefond. Ordförandeskapet innehas 2016-18 av Iceland Academy of the Arts. Nytt ordförandeskap väljs vartannat år.

http://www.norteas.org/