Information
 

SKH i styrgruppen för nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning

2017-03-09

Det nystartade nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) samlar representanter för lärosäten som erbjuder lärarutbildning med inslag av estetiska ämnen och lärprocesser.

Nätverket riktar sig till institutioner och individer som arbetar med eller har ett intresse för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar. SKH ingår i nätverkets styrgrupp som träffades i februari 2017 för att formulera nätverkets syfte, stadgar och arbetsformer.

Nätverket ska fungera som en mötesplats och ett nav för utbyte av erfarenheter men också driva frågor och främja forskning på området samt arbeta för att anordna återkommande forskningskonferenser. I styrgruppen sitter förutom SKH:s representant Birgitta Sandström, representanter för Högskolan för lärande och kommunikation (Högskolan i Jönköping), Institutionen för estetiska ämnen vid lärarutbildningen (Umeå universitet), Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (Konstfack), Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Institutionen för kultur och lärande (Södertörns högskola), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  (Stockholms universitet) och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Läs mer på nätverkets webbsida

Gå med i nätverkets facebooksgrupp