Information
 

Scenkonststudent gör kulturdiplomatiskt examensarbete på svenska ambassaden i Washington D.C.

2017-01-30

Efter ett omfattande ansökningsförfarande med säkerhetsintervjuer och skrivuppgifter har scenkonststudenten Stefan Hansen, lyckats få en eftertraktad praktikplats på press-, information- och kulturenheten på Sveriges ambassad i USA. Från januari till juni ska han fördjupa sig inom kulturdiplomati och –politik med fokus på scenkonst.

Stefan Hansen går tredje och sista året på kandidatutbildningen Scenkonstproduktion på StDH/Stockholms konstnärliga högskola, och kommer under våren att arbeta med kulturdiplomatiska projekt för att främja svensk kultur och scenkonst. Han ska nämligen göra sitt examensarbete på press-, information- och kulturenheten på svenska ambassaden i Washington D.C. under kulturråd Linda Zachrison. Enheten verkar för att stärka svenska värderingar och politiska prioriteringar samt för att fördjupa relationen mellan Sverige och USA.

Att verka i komplexa kulturpolitiska strukturer med många partners från olika länder tilltalar mig och driver mig i processen att skapa, utveckla och förvalta de goda idéerna om ett öppet samhälle där kulturen är en grundpelare för en fungerande, pluralistisk demokrati. Den drivkraften känns mer motiverad än någonsin, säger Stefan.

Trots oron inom kulturen och scenkonsten i USA inför den nya administrationen, ser Stefan ändå tendenser av optimism och kamplust inom den amerikanska kulturbranschen.

Efter examensarbete och examen hoppas Stefan att han fått fler verktyg, metoder och möjligheter att utveckla sin roll som internationell scenkonstproducent. Han siktar i framtiden, förutom att arbeta som scenkonstproducent på institutioner, på diplomatprogrammet eller andra typer av uppdrag inom den offentliga kulturdiplomatin.

Stefans examensarbete kommer att redovisas inom Scenex17* på StDH i maj.

Stefan om kandidatutbildningen Scenkonstproduktion på StDH

Jag har uppskattat att vara en del av min egen, blivande generation inom scenkonstlivet, att befinna mig under en längre period tillsammans med utforskande studenter inom scenkonstens alla yrkesroller. Det är en ynnest att få verka i den lilla gruppen om fyra studenter tillsammans med kunniga och yrkeserfarna lektorer.

Teaterbranschen har varit fantastiskt öppen mot oss studenter – vi har bjudits in såväl framför som bakom scenen för att kunna ta del av så mycket input och scenkonst som möjligt under de tre åren. Jag har upplevt en genuin nyfikenhet från branschen på oss studenter och den har naturligtvis varit ömsesidig.

Om Stefan Hansen

Jag heter Stefan Hansen, är 28 år och har arbetat som producent i snart tio år. Malmö är min uppväxtort, men jag har också bott i Stockholm, Göteborg och Paris för utbildningar och arbeten inom teater- och kulturbranschen som projektledare, sakkunnig och producent.

Jag har som projektledare och producent ansvarat för ett flertal aktörssamverkans-, MR- och konstnärliga utbytesprojekt och produktioner i Rwanda, Kenya, Etiopien, Indien, Frankrike och Serbien samt ett EU-projekt mellan Sverige, Polen, Italien, Rumänien, Bulgarien och Grekland. Projekten har haft särskilt fokus på inkludering av personer med funktionsvariationer samt frågor kring genus, HBTQIA och mångfald.

Jag har även turnéplanerat scenkonstföreställningar i Österrike, Kuba, Hongkong, Kamerun, Danmark, Norge, Finland och USA.

I Sverige har jag arbetat på Teater Sagohuset, Teater Theatron, Spegelteatern, Malmö Stadsteater, Malmö Opera, Göteborgsoperan och Drömmarnas Hus.

Kontakt

stefan.hansen@gov.se

stefan.hansen@student.uniarts.se

Länk till ambassaden: www.swedenabroad.com/washingtonsv

Länk till House of Sweden: www.houseofsweden.com

Länk till Kulturrådsbloggen där Stefan och Linda Zachrison bloggar:  http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/

 

*Scenex17 är årets alla examensproduktioner på StDH:s institution för scenkonst.

scenexlogga17_långsmal_liten.jpg