Information
 

Vi samarbetar med Stockholmsskolan

2017-03-06

StDH/Stockholms konstnärliga högskola inleder ett samarbete med Stockholmsskolan med start våren 2017.

Stockholmsskolan hör till Konstfrämjandet och riktar sig till konstintresserade ungdomar mellan 16 och 25 år som inte gått någon eftergymnasial konstutbildning. Där arbetar Erik Annerborn och Nachla Vargas Alaeb, som är ansvariga för kurserna:

"Stockholmsskolan är en plats för unga att se och diskutera konst. Vi kämpar för att den svenska konsten ska representera hela samhället, och inte bara de få privilegierade. Vi anser att en del av problemet ligger hos de stora kulturinstitutionerna som inte visar tillräcklig lyhördhet och ödmjukhet inför konstens roll och uttryck i ungas liv idag. Vi är glada över att Stockholms dramatiska högskola tar sitt ansvar och stöttar Stockholmsskolan denna vår, och ser fram emot att få utveckla samarbetet."

Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid insititutionen för film och media och Christina Molander, prefekt vid institutionen för scenkonst, är glada över samarbetet:

"De konstnärliga högskolorna i Sverige behöver hitta nya vägar för att bli mer tillgängliga och relevanta för en ung konstintresserad generation som ännu inte känner att de har tillgång till de etablerade rummen och uttrycken. Vår önskan är att fler unga konstintresserade ska känna att vår skola  är en plats för dem. Därför är det oerhört viktigt att utveckla samarbeten som hjälper oss att nå unga konstintresserade som annars inte skulle hitta till våra utbildningar. Under våren 2017 bidrar Stockholms dramatiska högskola till Stockholmsskolans verksamhet med ekonomiskt stöd samt upplåter våra lokaler för deras undervisning när de behöver det."

Några länkar om Stockholmsskolan:
Stockholmsskolan på Facebook
Stockholmsskolans hemsida
En personlig skildring om samtidskonstens potential att främja ungas emotionella intelligens...