Information
 

Fristående kurser att söka på DOCH senast 18 april

2017-03-20

Nu kan du söka massor av fristående kurser på DOCH. Sista ansökningsdag är den 18 april.

Dansdidaktik - koreografi för barn ur ett normkritiskt perspektivDansdidaktik_koreografi_för_barn_ur_ett_normkritiskt_perspektiv_foto_Håkan_Larsson_1100x620.jpg

Startdatum: 29 augusti 2017
Omfattning: 5 hp, sex veckors halvtidsstudier

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med koreografi för och med barn och ungdomar. Syftet är att studenterna utvecklar sin konstnärliga förmåga att skapa koreografi för och med barn och ungdomar utifrån ett normkritiskt perspektiv. » Läs mer här
 

Dansdidaktik yrkesinriktad dansutbildningDansdidaktik_med_ fokus_mot_yrkesinriktad_dansutbildning_foto_Håkan_Larsson_1100x620.jpg

Startdatum: 29 augusti 2017
Omfattning: 5 hp, sex veckors halvtidsstudier

Kursen vänder sig till lärare i dans med speciellt intresse för yrkesutbildningar inom fältet. Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att utforma undervisning i dans riktad mot yrkesverksamhet, generellt liksom genrespecifikt, samt möjlighet att diskutera och reflektera kring hur yrkesdansarrollen kan definieras. » Läs mer här


Dans för barn och unga, didaktik 1Dans_för_barn_och_unga_didaktik_1_foto_Håkan_Larsson_1100x620.jpg

Startdatum: 28 augusti 2017
Omfattning: 5hp, nio veckors halvtidsstudier

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din undervisning med barn och unga. Vi kommer att skapa dans- och improvisationsövningar för olika åldergrupper i olika genrer samt genom diskussioner och föreläsningar öka medvetenheten om rörelseanalys och didaktiska komplexa situationer. » Läs mer här
 

Handledarutbildning för lärareHandledarutbildning_för_lärare_foto_Jasmine_Attié_1100x620.jpg

Startdatum: 18 september 2017
Omfattning: 7,5 hp v. 38 2017 - v. 12 2018

Kursen vänder sig till dig som vill vara VFU-handledare åt studenter under deras lärarutbildning. Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i din handledarroll, ger inblick i handledningens mål, dess strategier och inriktningar samt belyser problem som kan uppstå vid handledning. » Läs mer här
 

Handstående 1Handstands_1_Håkan_Larsson_1100x620.jpg

Startdatum: 7 augusti 2017
Omfattning: 7,5 hp, fem veckors heltidsstudier

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din teknik och ditt konstnärliga uttryck i handstående. Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter i handstående i en inspirerande miljö. Under kursen möter du en lärare på en daglig basis. » Läs mer här
 

Handstående 2
Handstands_2_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg

Startdatum: 7 augusti 2017
Omfattning: 7,5 hp, fem veckors heltidsstudier

Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla din teknik och ditt konstnärliga uttryck i handstående. Kursen bygger på Handstående, specialicering 1. Kursen ger dig möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter i handstående i en inspirerande miljö. » Läs mer här
 

Handstående 3Handstands_3_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg

Startdatum: 7 augusti 2017
Omfattning: 7,5 hp, fem veckors heltidsstudier

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din teknik och ditt konstnärliga uttryck i handstående. Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter i handstående i en inspirerande miljö. » Läs mer här
 

Jonglering och musikJonglering_och_musik_foto_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg

Startdatum: Uppdateras inom kort
Omfattning: 15 hp, 10 veckors heltidsstudier

Den här kursen vänder sig till dig som vill utforska förhållandet mellan jonglering och musik. Den kommer att innehålla arbete med idén om synliggjord melodi och grafisk harmonik. Ett viktigt fokus i kursen kommer att vara att genomlysa vad det innebär att översätta en melodi till en jongleringssekvens. » Läs mer här
 

Kleinteknik™ - fördjupad processKleinteknik_fördjupad_process_Erika_Lundqvist_1100x620.jpg

Startdatum: 26 oktober 2017
Omfattning: 7,5 hp, sju veckors studier på trekvartsfart

Kursen syftar till att genom Kleintekniken driva och utveckla en specifik frågeställning i relation till den egna konstnärliga och/eller pedagogiska praktiken. Att med Kleintekniken som utgångspunkt och redskap, i en ständig växling mellan teori och praktik, fördjupa, och på så sätt vidare utveckla, den frågeställning som ligger till grund för kursen. » Läs mer här
 

Konstnärligt utvecklingsarbete cirkus 1Konstnärligt_utvecklingsarbete_inom_cirkusdisciplin_1_foto_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg

Startdatum: 11 september 2017
Omfattning: 20 hp, 14 veckors heltidsstudier

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att konstnärligt utveckla och utforska din cirkusdisciplin. Kursen är uppdelad i två delar. I den första arbetar studenten fram tema, syfte och metod för sitt konstnärliga utvecklingsarbete och i den andra är genomför och redovisar studenterna sitt utvecklingsarbete. » Läs mer här
 

Konstnärligt utvecklingsarbete cirkus 2Konstnärligt_utvecklingsarbete_inom_cirkusdisciplin_2_foto_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg

Startdatum: 11 september 2017
Omfattning: 20 hp, 14 veckors heltidsstudier

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att konstnärligt vidareutveckla och utforska din cirkusdisciplin. Kursen är uppdelad i två delar. I den första arbetar studenten fram tema, syfte och metod för sitt konstnärliga utvecklingsarbete och i den andra är genomför och redovisar studenterna sitt utvecklingsarbete. » Läs mer här
 

KoreografiKoreografi_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg

Startdatum: 28 augusti 2017
Omfattning: 7,5 hp, sex veckors heltidsstudier

Kursen introducerar deltagaren till koreografiska metoder och praktiker, samt ger den studerande möjligheten att applicera dessa på eget koreografiskt arbete. Kursen omfattar praktiska workshops, föreläsningar, seminarium, eget arbete, handledning samt läsande och skrivande. » Läs mer här

Specialisering: performanceMothers_Per_Minute_1100.jpg

Startdatum: 4 december 2017
Omfattning: 7,5 hp, 5 veckors studier på heltid

Kursen syftar till att, med utgångspunkt i performancekonstens centrala tekniker och teorier, kartlägga och utforska konkreta metoder för situationsspecifika, allomslutande och deltagandebaserade konstnärliga praktiker. » Läs mer här