Information
 

Fredagens attentat i Stockholm

2017-04-07

Med anledning av fredagens attentat i Stockholm: Inga uppgifter hittills om drabbade studenter eller medarbetare.

För bekräftad information om händelserna se krisinformation.se

 

Inställda förställningar:

Fredagens föreställning av "Tre systrar som inte är systrar" på StDH är inställd.

Lördagens föreställning av "A map to get lost" på StDH är inställd.