Information
 

Tre stora konferenser på Stockholms konstnärliga högskola

2018-10-25

Under veckan (23–27 oktober) pågår tre stora konferenser på Stockholms konstnärliga högskola: Samverkanskonferens, Årskonferens för SUHF och Alliances & Commonalities.

23 oktober arrangerade DOCH, Dans och cirkushögskolan en stor samverkanskonferens för kommuner och lärosäten som bedriver lärarutbildningar i Stockholmsregionen. 23–24 oktober arrangerades en årskonferens för SUHF – Sveriges universitets- och högskoleförbund med fokus på konstnärliga forskning. Veckan avslutas med konferensen Alliances & Communalities (25–27 oktober) – en stor internationell konferens med fokus på metoder, material, värderingar och frågor som är aktuella inom den konstnärliga forskningen.

Samverkanskonferens

I år var DOCH, Dans och cirkushögskolan värd för den årliga Samverkanskonferensen, en mötesplats för kommuner och lärosäten som bedriver lärarutbildningar i Stockholmsregionen. Temat i år var VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) – Samverkan för framgång. Under konferensen deltog förvaltningschefer och VFU–samordnare i kommunerna, de som arbetar med VFU-frågor vid lärosätena samt studentrepresentanter. Cirka 80 personer deltog.

Årskonferens för SUHF

Konstnärlig forskning stod i fokus när Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) höll sin årskonferens på SKH. Cirka 70 personer från landets olika lärosäten deltog i konferensen som hölls i Operahögskolans lokaler och i Cirkushallen.

I sitt välkomsttal betonade SKH:s rektor Paula Crabtree att den konstnärliga forskningen nationellt och internationellt är i stark utveckling. Hon uttryckte också att Sverige på många områden har en ledande position i denna utveckling genom den forskning som bedrivs vid våra lärosäten.

Under dagen fick deltagarna ta del av en rad olika seminarier där forskare från SKH och andra lärosäten i Norden presenterade sin konstnärliga forskning.

Benoit Fauchier.jpgBild: Benoit Fauchier, alumn från masterprogrammet i samtida cirkuspraktik vid SKH visade upp sin forskning i ett seminarium med rubriken: Journey with the Spiral. Foto: Kristina Appelvist.
 
Wilhelm Carlsson 1100 bred.jpgBild: Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltning vid SKH, berättade om mötet mellan operarösten och teaterrösten. Åhörarna fick bland annat veta varför vi ibland inte hör vad de säger på tv och varför operasångare sjunger så starkt. Foto: Kristina Appelqvist.
 
Operastudent.jpgBild: Studenter från Institutionen för opera sjöng för konferensdeltagarna vid eftermiddagskaffet. Foto: Kristina Appelqvist.
 

Alliances & Commonalities

Stockholm konstnärliga högskola står värd för Alliances and Commonalities, en internationell konferens om konstnärlig forskning den 25–27 oktober. 28 presentationer av konstnärliga forskare från fem kontinenter kommer att presenteras för 200 deltagare från hela världen. Under konferensen presenteras aktuell konstnärlig forskning i olika format som installationer, workshops, föreställningar, föreläsningar, filmer och paneldiskussioner. 

Under konferensen deltar konstnärer, forskare och studenter med utgångspunkt i den konstnärliga forskningens egna villkor och dess relation till samhället i stort. Alliances and Commonalities kommer dels visa på hur konstnärlig forskning för samman människor, dels på vilka sätt den verkar utanför de institutionella ramarna.

– Vi är mycket glada och stolta över att Alliances and Commonalities har en bred representation och vi är övertygade om att den kommer att belysa och stärka utvecklingen, inte bara av den konstnärliga forskningen utan också hela forskningsfältet nationellt och internationellt. Konferensen är fullbokad och vi planerar redan för en uppföljning år 2020, säger Cecilia Roos, vicerektor för forskning på Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer om Alliances & Commonalities.

välkommen.jpgBild: Välkommen till Alliances & Commonalities! Foto: Helle Zimmerman.
 
skyltar.jpgBild: Anmälningslistor till seminarier. Foto: Helle Zimmerman.
 

– Just nu är det högtryck på Linnégatan 87! Det är kul att konferensen äntligen är igång eftersom vi arbetat med förberedelserna under en lång tid. Vi har strävat efter en klimatvänlig konferens – det tryckta materialet är i returpapper, namnskyltarna hänger i återvunnen bandbomull och maten är vegetarisk, säger Helle Zimmerman, kommunikatör på Stockholms konstnärliga högskola.

jenny sunesson namnskylt och vattenflaska.jpgBild: Namnskyltar och vattenflaskor till alla deltagare. Hållbart och miljövänligt var temat för give-aways, kommunikationsmaterial och förbrukningsvaror. Foto: Helle Zimmerman.
 
IMG_0112.JPGBild: Program, drink- och middagsbiljetter. Foto: Helle Zimmerman.