Annette Arlander
Information
 

Vetenskapsrådet ger stöd åt scenkonstforskning

2016-09-15

SKH har beviljats medel för projektet ”Att uppträda/samarbeta med växter”, som leds av professor Annette Arlander. Projektet har beviljats 3 800 000 kr.

Vetenskapsrådet skriver på sin hemsida att det totalt inkom 51 ansökningar, varav 28 kom från kvinnor och 23 från män. Av dessa beviljades fem ansökningar från kvinnor och två från män, vilket ger en total beviljandegrad på 14 procent.

Läs mer om på Vetenskapsrådets hemsida: vr.se
Läs mer om Annette Arlander