Entrén till DOCH, Dans och Cirkushögskolan
Information
 

Sprintgymnasiet på besök på DOCH

2016-12-16

Den 17 februari besöker elever från Sprintgymnasiet Institutionen för danspedagogik.

Gymnasieskolan är inbjuden för att medverka i en workshop i improvisation utformad av DOCHs studenter i årskurs 3 vid Kandidatprogrammet i danspedagogik och Ämneslärarprogrammet i dans.

Sprintgymnasiet bedriver i huvudsak undervisning i svenska som andraspråk för nyanlända asylsökande i åldern 16-18 år, samt nyanlända invandrar- och flyktingsungdomar i åldern 16-19 år. Skolans vision är att att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt.

På Sprintgymnasiet talas det drygt 50 olika modersmål.