Information
 

SKH intervjuas i Kulturnyheterna

2016-12-22

Hälften av Sveriges kulturarbetare kommer från akademikerhem, enligt Konstnärsnämndens nya undersökning. Vad försöker vi på SKH göra åt det?

Vår kvalitetsutveckingsansvarige, Magnus Kirchhoff, berättar att skolan vill få in fler icke-akademiker på både student- och personalnivå och arbetar sedan ett år med det så kallade AMI-projektet (Aktiv medveten inkludering) där fokus ligger på att bredda rekryteringen inom hela SKH.

Se intervjun med Magnus från onsdagens intervju: Kulturnyheterna