Information
 

Den 15 september möts Rådet för kulturarbetsmarknaden på DOCH.

2016-09-12

Den 15 september möts Rådet för kulturarbetsmarknaden på DOCH.

Rådet för kulturarbetsmarknaden har funnits sedan 2008 och träffas fyra gånger per år. Det har som huvuduppgift att stödja samverkansarbetet inom kulturarbetsmarknaden i Sverige och att vara ett forum för diskussion om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bättre kan anpassas till kulturarbetsmarknaden.

I rådet ingår bland annat Arbetsförmedlingen, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden samt representanter för konstnärsorganisationer, centrumbildningar, berörda fackförbund och vissa arbetsgivare.