Jenny Sunesson och Mirko Lempert
Information
 

Nyanställda lektorer

2016-09-14

Institutionen för film och media har anställt Jenny Sunesson som lektor i audiell media och Mirko Lempert som lektor i visuell media.

Jenny Sunesson är en konstnär och skribent som verkar inom områden som field recording, konceptuell ljudkonst och video. Hon arbetar med platsen som scen för att undersöka maktstrukturer och utanförskap i nutidssamhällets perifera landskap. Hon undervisar utifrån en normativt medveten kontext.
Utöver sin undervisning och forskning är Jenny även ansvarig för att bygga upp den labbmiljö som finns på StDH och SKH.

Mirko Lempert har tidigare jobbat för ett flertal film- och medieproduktionsbolag både i Tyskland och Sverige. Han kommer särskilt att ägna sig åt ämnet virtuell produktion och dess utveckling i framtiden. I detta sammanhang kommer etablering av internationella samarbeten att få en betydande roll. Mirko kommer dels att undervisa studenterna på institutionen, dels ägna sig åt konstnärlig forskning för att ytterligare utveckla berättandet inom mediaområdet.

Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt på institutionen för film och media, är mycket glad över båda dessa rekryteringar.
- Institutionen ser fram emot att utveckla ljudet som konstnärligt uttryck samt vår kunskap inom visuell media, med hjälp av Jenny och Mirko.