Information
 

Mette Ingvartsen disputerade 22 oktober

2016-10-27

Den 22 oktober disputerade Mette Ingvartsen med doktorandprojektet EXPANDED CHOREOGRAPHY: Shifting the agency of movement in The Artificial Nature Project and 69 positions, på MDT.

Disputationen genomfördes inom ramen för ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Opponent: Adrian Heathfield (Professor)