Information
 

Lära och uppleva matematik och språk genom dans

2016-09-16

Under läsåret 16/17 anordnar DOCHs institution för danspedagogik en uppdragskurs för förskolepersonal.

En onsdag i månaden kommer förskolepersonal från stadsdelsförvaltningen i Tensta/Rinkeby till DOCH för att dansa med danspedagog Birgitta Möller Nilsson och lektor i dans för barn och unga Elisabet Sjöstedt Edelholm.