Information

DOCH-studenter deltar vid invigningen av utställningen History unfolds

2016-11-17

17 november deltar studenter från Institutionen för danspedagogik vid invigningen av utställningen History unfolds på Historiska museet.

- Under drygt ett år har studenter från DOCH i samarbete med Folkmusikinstitutionen på Kungliga Musikhögskolan, haft möjlighet att placera sin dans i ett sammanhang som ställer frågor kring historieskrivning, kommunicerar genom konst och relaterar till samtida diskussioner och politisk debatt. Ett utvecklingsarbete där utbildningen på DOCH står i dialog med samhället.

Andreas Berchtold, lektor i folkdans