Information
 

Ny seminarieserie om forskning inom opera

2021-04-14

Med en ny seminarieserie tar sig Institutionen för opera an möjligheterna som konstnärlig forskning kan öppna upp.

Var befinner sig svensk opera idag, och vilka möjligheter kan konstnärlig forskning tillföra när den utvecklas i framtiden? Vilken roll har den långvariga traditionen och vad kan potentiellt hända om man helt bryter mot dess gränser?

Det är några av nyckelfrågorna i den nya seminarieserien Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde som Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola håller med start 3 maj.

– Det känns angeläget för mig att vi har en levande diskussion om musikdramatik, berättar Kent Olofsson, profilprofessor vid SKH och en av initiativtagarna till seminarieserien.

– Som professor ser jag att högskolan kan vara en kraft i att utforska den här slags frågor, inte bara inom utbildningarna utan också i samspel med de som är verksamma i operan idag som till exempel tonsättare, sångare, librettister, regissörer och scenografer.

Varje seminarium har ett specifikt tema och inbjudna gäster som med sina olika perspektiv kan tillföra kunskap om specifika aspekter av operans samtida utveckling. Bland gästerna finns en rad konstnärliga forskare inom och utanför SKH som med utgångspunkt i sitt eget konstnärliga arbete som sångare, tonsättare, librettister eller regissörer utforskar olika möjligheter när det gäller opera. Men det finns också personer från operainstitutionerna som på olika sätt arbetat med konstnärlig forskning som en del av sina verksamheter.

De första två seminarierna tittar från varsitt håll på en specifik spänningspunkt när det gäller opera idag: Hur kan man balansera mellan att å ena sidan utmana traditionella former och hitta nya sammanhang för opera, och samtidigt bevara allt det värdefulla som finns i långvariga, tidlösa traditioner med ett hantverk som går i arv mellan generationerna? I seminarium 1 den 3 maj, Bortom traditionen, utforskar vi olika sätt att tänja på och kanske till och med bryta gränserna för vad opera kan vara. I seminarium 2 den 17 maj, Genom traditionen, möter vi istället forskare som i samspel traditionen söker samtida uttryck inom opera.

Serien fortsätter under hösten 2021 med en rad tematiska seminarier som går på djupet in i operans alla olika beståndsdelar och uttryckssätt.

Bild: Hedvig Jalhed som Ran i Reich of Ran (2018). Foto: Wramén & Thorbjörnsson