Information
 

Lise-Lotte Axelsson ny prefekt på opera

2019-11-07

Lise-Lotte Axelsson har utsetts till lektor i opera med uppdrag som prefekt på institutionen för opera på Stockholms konstnärliga högskola.

Lise-LotteAxelsson1.jpg

Lise-Lotte Axelsson är idag enhetschef på Kulturskolan Stockholm. Hon har tidigare bland annat varit operachef på Göteborgsoperan i åtta år och rektor på Operahögskolan i fyra år.

De senaste 20 åren har Lise-Lotte Axelsson suttit i styrelserna för bland annat Kungl. Musikhögskolan, Kungliga Operan och Folkoperan. Hon har suttit i Kulturrådets referensgrupp för fri scenkonst i fyra år och 2009 mottog hon den kungliga Serafimermedaljen för betydelsefulla insatser för svenskt musikliv.

Lise-Lotte Axelsson tillträder sin anställning 1 januari 2020.