Information
 

Kristine Slettevold ny prefekt på dans

2020-03-31

Kristine Slettevold har utsetts som lektor i dans med uppdrag som prefekt på Institutionen för dans.

Porträtt foto av Kristine Slettevold

Kristine har varit t.f. prefekt på institutionen sedan den 1 oktober 2019 då den dåvarande prefekten Anna Efraimsson gick vidare till en anställning som chef för Moderna dansteatern, MDT.

Kristine har varit anställd som lektor i Dans på SKH sedan 2010 med uppdrag som programansvarig för Kandidatprogrammet i dans. Hon är utbildad vid Khio och Skolen For Samtidsdans i Oslo. Kristine har arbetat som frilansande danskonstnär sedan 2001 och har nu senast kunnat ses i koreografen Jefta Van Dinthers verk The Quiet.

Kristine Slettevold tillträder sin anställning den 1 april.