Information
 

Koreograf Marie Fahlin får 3,9 miljoner från Vetenskapsrådet

2022-11-10

Vetenskapsrådet (VR) delar ut 3,9 miljoner i projektbidrag till ett konstnärligt forskningsprojekt på Stockholms konstnärliga högskola (SKH).
– Vi är mycket glada över att Marie Fahlin, som disputerade på SKH den 28 april 2021, nu kommer tillbaka till oss som forskare, säger Cecilia Roos, vicerektor för forskning på SKH.

Marie fick projektbidrag till projektet ”The Curative Act”. Sammanlagt delade VR i år ut 75 716 000 kr till projektstöd, internationella postdocs samt bidrag till forskningsmiljö.  

– Jag är fantastiskt glad och otroligt tacksam över att ha fått det här projektet beviljat av Vetenskapsrådet, det är ett drömprojekt att få forska genom! Projektet sammanför koreografi, curatering och skrivande och går i dialog med tidigare konstnärliga forskningsprojekt. Dessutom får jag göra detta i konstnärligt utbyte med en superb grupp av medverkande koreografer, säger Marie Fahlin.

– Det är jätteroligt att SKH i år har fått ytterligare ett VR-projekt beviljat i Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag inom konstnärlig forskning, säger Cecilia Roos.

Sammanfattning av projektet
Curator är benämningen på en person som, oftast, arbetar med att producera utställningar på museer och konstgallerier. Det här forskningsprojektet syftar till att undersöka hur en konstnärlig process mellan curator och koreograf kan ta form och hur den kan komma att påverka curatering av koreografi. Jag kommer också att utforska potentialen i curatorn som del av en performativ utställning, samt metoder och former för curaterande av enskilda koreografier till en grupputställning. Genom att lämna konventionella former, där koreografi presenteras en och en och oftast på en scen, och istället undersöka vad som händer om koreografi uppförs samtidigt, som i en grupputställning, så sätts koreografi i interrelation med varandra och skapar något mer än enskildheter. Koreografi är en konstform som med fördel upplevs nära sin publik istället för på en scen, den rumstidsliga formen för detta är utställningen. I en sådan presentationsform ”rör” koreografi sin publik, sätter publiken i rörelse genom sin direkta påverkan på rummet genom förflyttningar, tillfälliga kompositioner och dynamiska förändringar. Genom detta förstås koreografi inte enbart som en visuell upplevelse utan som en sensorisk relationell konstform som kommer att öka förståelsen och kunskapen om vad koreografi kan vara och göra. Genom att också undersöka hur curatorsrollen kan vara en annan inom koreografi än inom till exempel bild- och objektskonst, mer i samstämmighet med koreografis varande och med respekt för dess tidsliga och undflyende, försvinnande, karaktär, kommer det här projektet att bidra med ny kunskap inifrån själva görandet, det konstnärliga utövandet. De nya insikterna och viktiga erfarenheterna som produceras i det här projektet, för både curator och koreograf, kan få betydande konsekvenser för hur koreografi och dans kan komma att curateras och presenteras i framtiden. Det här är ett fält som är i behov av att utmanas av nya tankar och kunskapsutbyten och det här projektet kommer att bli en del i det.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.