Information
 

Konferens tar den konstnärliga forskningen in i filmens hjärta

2021-05-25

Det är lätt att tänka att konstnärlig forskning bara hör den allra mest akademiska och experimentella filmen. Men det finns en rikedom av möjligheter som konstnärlig forskning kan tillföra allt filmskapande – och det vill en ny konferens vid Filmuniversitetet i Babelsberg sätta fokus på. Från Stockholms konstnärliga högskola medverkar Annika Boholm och Kersti Grunditz Brennan.

Den 3–5 juni håller Filmuniversitetet i Babelsberg, som är den enda filmhögskolan i Tyskland med universitetsrang, konferensen ”Transversal Entanglement – Artistic Research in Film”.

Som medarrangör har man den internationella samverkansorganisationen CILECT som samlar stora, internationellt välrenommerade filmskolor över hela världen, bland annat Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Många av skolorna har ingen egen konstnärlig forskning, och en av tankarna med konferensen är att ta den bredare filmvärlden närmare forskningen, för att se hur även den kan ha nytta av att jobba med konstnärliga forskare.

– Det är så kul att det är så nära kopplat till filmindustrin, berättar Kersti Grunditz Brennan som tillsammans med Annika Boholm representerar SKH vid konferensen.

– Det finns verkligen ett sug inom industrin för vad konstnärlig forskning kan tillföra. Högskolan kan vara en väldigt bra plats för utforskande när det gäller film. Här finns kompetenser, resurser, kunskaper och tid för att kunna genomföra den slags utvecklingsarbete som många filmproduktionsbolag nog gärna skulle satsa mer på om de inte var så hårt ekonomiskt pressade.

Kersti Grunditz Brennan och Annika Boholm kommer tillsammans presentera sitt forskningsprojekt BLOD, med utgångspunkt från samverkan som form både inom filmskapande och inom forskning. Kersti Grunditz Brennan är doktorand i film och media på SKH. Annika Boholm är medforskare och jämbördig partner i arbetet med BLOD som också utgjorde grunden för Kerstis 50 %-seminarium.

– Vi gör allt i projektet tillsammans, och utmanar därigenom också tanken på att det är en person, en regissör eller en forskare, som står bakom ett projekt, som galjonsfigur och auteur. I verkligheten är både film och forskning ett resultat av mycket mer djupa och långtgående kollektiva samarbeten. Och det handlar i väldigt mycket vårt forskningsprojekt om, berättar Kersti Grunditz Brennan.

Sista registreringsdag för konferensen är den 28 maj, 2021. 

Läs mer om konferensen här: Transversal Entanglement Artistic Research in Film, June 3 to 5, 2021​​​​​​​

Kersti Grunditz Brennans doktorandprojekt (på engelska)