Del av omslag avhandling
Information

Jonathan Priests konstnärliga forskningsprojekt (doktorsavhandling) är nu publicerat!

2019-01-25

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet finns att ta del av i databasen DIVA.

Jonathan Priest, doktorand i koreografi med inriktning cirkus, har publicerat sin avhandling KNOTCIRCUS or ‘Being the Adventures of Happy Down-River’ – A Circus Text. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet finns att ta del av i databasen DIVA.

Ta del av projektet här!

Nyckelord: Circus, circus research, the circus trick, loop, paradox, contradiction, tautology, knot, knotcircus, fiction

Disputationen kommer att äga rum 1 mars 2019 kl 13:00–17:00 på DOCH, Dans- och Cirkushögskolan, Brinellvägen 58, Studio 16. Välkommen!

Läs mer om disputationen