Information
 

Inställda sommarkurser 2020

2020-04-23

SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och direktiv gällande coronaviruset och bedriver därför sedan 18 mars undervisningen på distans.

SKH har arbetat med att hitta lösningar för distansundervisning för de sommarkurser som har planerats och gått igenom vilka kurser som kan genomföras på distans.

De sommarkurser med start i juni 2020 som inte kan bedrivas på distans måste tyvärr ställas in. De sökande som berörs kontaktas direkt.

I nuläget berörs inte sommarkurser med startdatum i augusti.