Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-20

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning aktiverat ett team under ledning av rektor som tar beslut om akuta frågor och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars. Uppdaterad senast 27 mars.

SKH:s åtgärder grundar sig i två syften:

  1. Att bidra till att minska smittspridningen så mycket som det bara är möjligt.
  2. Att se till att våra studenter kan genomföra sin utbildning och få sina högskolepoäng.

Distansundervisning

SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla universitet och högskolor ska stänga för att hindra smittspridningen av coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans, det vill säga inte i de ordinarie lokalerna. 

Sedan den 19 mars klockan 17:00 är alla SKH:s byggnader låsta för alla studenter utan undantag. SKH arbetar intensivt för att få igång distansutbildning på alla utbildningar. 

Distansarbete

Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån till och med 3 april. Beslutet gäller under förutsättning att arbetsuppgifterna går att utföra hemifrån och ska godkännas av chef.

Lärare som till exempel inte har de förutsättningar som krävs för att bedriva distansundervisning hemifrån, kan få arbeta från SKH:s lokaler, för att där få tillgång till både den teknik och det tekniska stöd som krävs.

Publika evenemang på SKH

SKH har fattat beslutet att ställa in alla evenemang till och med 14 april. 

Antagningar till utbildningar

Alla antagningsprov planerade att ske på plats på SKH skjuts upp till efter påsk. Mer information ges till berörda. SKH undersöker också alternativa sätt att genomföra antagningsprov i de fall det är möjligt.

Resor inom tjänst eller studier

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Från 20 mars avråder Folkhälsomyndigheten från resor även inom Sverige, framför allt till storstadsregionerna.

Alla resor inom tjänst eller studier utanför eller inom Sverige ställs därför in till och med 14 april.

Biblioteket

Biblioteken nås via epost, sms, telefon. Kontakt: https://www.uniarts.se/biblioteket

Frågor kan via dessa kanaler besvaras som vanligt. Böcker kan skickas per post.

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att dagligen besöka intranätet där informationen uppdateras kontinuerligt.