Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-12

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning aktiverat ett team under ledning av rektor som tar beslut om akuta frågor och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars. Uppdaterad senast 29 maj.

SKH:s åtgärder grundar sig i två syften:

  1. Att bidra till att minska smittspridningen så mycket som det bara är möjligt.
  2. Att se till att våra studenter kan genomföra sin utbildning och få sina högskolepoäng.

Distansundervisning

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kan öppna för undervisning i lärosätets lokaler igen från den 15 juni. Undervisningen kan dock fortsatt behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Alla allmänna föreskrifter och råd ska också fortsatt följas och som lärosäte och individer har vi stort ansvar för att förebygga fortsatt smittspridningen av covid-19.

Det var ett glädjande besked som gavs av regeringen. Beskedet ligger också helt i linje med det scenario som ledningen för SKH sedan en tid tillbaka har jobbat utefter. Planeringen fortsätter nu och mer information inför höstterminen samt besked om tidigare fattade beslut ges i början av juni.


Sedan den 18 mars bedriver SKH distansundervisning enligt direktiv och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten och SKH:s byggnader är låsta för studenter.

SKH beslut om distansundervisning gäller nu till och med 31 juli, då nytt beslut fattas.

Beslutet kan komma att omprövas under perioden beroende på eventuellt nya direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Enstaka undantag från distansundervisning kan beslutas av SKH utifrån Folkhälsomyndighetens undantag från rekommendation om distansundervisning och efter riskanalys.

Som ett första steg prioriteras undantag från distansundervisning för de programstudenter som tar sin examen till sommaren. Riskanalyser har genomförts för de moment som inte kan bedrivas på distans.

SKH har ansvar för alla medarbetares och studenters arbets- och studiemiljö. Vi har en samhällsspridning av coronaviruset och Stockholm är fortsatt utsatt. Varje undantag måste därför vägas noggrant mot risken för fortsatt smittspridning.

De avgångsstudenter som får tillgång till vissa undervisningslokaler får information om hur och när de får tillgång till lokalerna. Det sker under speciella förutsättningar för att undvika smittspridning.

Distansarbete

Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån till och med 31 juli. Beslutet gäller under förutsättning att arbetsuppgifterna går att utföra hemifrån och ska godkännas av chef.

Lärare som till exempel inte har de förutsättningar som krävs för att bedriva distansundervisning hemifrån, kan få arbeta från SKH:s lokaler, för att där få tillgång till både den teknik och det tekniska stöd som krävs.

Publika evenemang på SKH

SKH har fattat beslutet att ställa in alla evenemang (som inte kan genomföras online) till och med 31 juli. 

Antagningar till utbildningar

Med anledning av att regeringen har beslutat att lärosäten ska bedriva sin verksamhet på distans och med rådande reserestriktioner har inte antagningsproven till högskolans utbildningsprogram kunnat genomföras på plats på SKH som planerat. Efter dialog inom högskole- och universitetssektorn och godkännande från berörda instanser som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitets- och högskolerådet (UHR) har SKH sett över formerna för antagningsproven och anpassat dem till att ske på distans. Det är framför allt formen för antagningsproven som har anpassats till att ske på distans, men i vissa fall har även innehållet till viss del ändrats. De sökande har informerats löpande om förändringarna i antagningsprocessen för respektive program.

Resor inom tjänst eller studier

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder till 15 juli. Folkhälsomyndigheten avråder från alla icke nödvändiga resor inom Sverige. SKH följer UD:s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Alla resor inom tjänst eller studier, utanför Sverige, ställs därför in till och med 15 juli.
Alla resor inom tjänst eller studier, inom Sverige, ställs in till och med 31 juli.

Biblioteket

Biblioteken nås via epost, sms, telefon. Kontaktuppgifter hittar du här.

Frågor kan via dessa kanaler besvaras som vanligt. Böcker kan skickas per post.

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att dagligen besöka intranätet där informationen uppdateras kontinuerligt.