Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-12

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning ett team under ledning av rektor som tar beslut om akuta frågor och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars 2020. Uppdaterad senast 17 juni 2021.


SKH:s riktlinjer

SKH följer noggrant regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna skulle komma att ändras inför, eller under pågående, vårtermin behöver dessa riktlinjer ändras.

ALLA - chefer, medarbetare och studenter - behöver vara beredda på detta och agera tillsammans för att lösa uppkomna situationer.

I dokumentet Riktlinjer Guidelines Corona VT 2021 kan du läsa mer om hur SKH arbetar för att undvika smittspridning.

Inför höstterminen 2021 kommer SKH:s riktlinjer att uppdateras.

Grundprinciper

 • Den undervisning och forskning som kan ske genom digital undervisning ska hållas digitalt efter samråd mellan prefekt och ansvarig lärare.
   
 • Den undervisning och forskning som ska bedrivas på plats ska göra det med hänsyn tagen till smittskyddande åtgärder.
   
 • ALLA - medarbetare och studenter - tar ett eget personligt ansvar för att minska smittspridningen av covid-19.
   
 • ALLA - medarbetare och studenter - ska hålla sig uppdaterade genom SKH:s intranät.
   
 • Personal som har möjlighet att arbeta hemifrån ska arbeta hemifrån i dialog med närmaste chef.

Lokaler

SKH:s byggnader är endast öppna för SKH:s studenter och personal.

Studenter och personal kommer in i byggnaderna genom att använda sin nuddis.

Biblioteket

Biblioteket är öppet för SKH:s studenter och personal och bemannat enligt ordinarie tider. Ett maxantal av åtta personer inklusive bibliotekets personal är välkomna vid samma tillfälle.

Vid terminsstart höstterminen 2021

Det blir en gemensam digital samling för hela SKH vid terminsstarten måndag 30 augusti klockan 13.00.

Introduktion och registrering av nya studenter kommer att ske digitalt.

Studenter som fortsätter sin utbildning kommer även de att registrera sig digitalt.

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att regelbundet besöka intranätet. Där finns mer detaljerad information om hur SKH agerar under pandemin och vilka riktlinjer som gäller. Informationen uppdateras kontinuerligt.