Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-12

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning ett team under ledning av rektor som tar beslut om akuta frågor och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars. Uppdaterad senast 31 augusti.

SKH:s åtgärder grundar sig i två syften:

  1. Att bidra till att minska smittspridningen så mycket som det bara är möjligt.
  2. Att se till att våra studenter kan genomföra sin utbildning och få sina högskolepoäng.

Öppet men inte normalt

SKH:s lokaler öppnar för undervisning och forskning i och med höstterminens start 31 augusti. Verksamheten ska bedrivas så normalt som möjligt under rådande omständigheter men med tydligt bibehållna krav på smittskyddande åtgärder.

Den undervisning och forskning som ska bedrivas på plats ska göra det med hänsyn tagen till smittskyddande åtgärder. Den undervisning och forskning som kan ske genom distansundervisning ska hållas på distans.

Personal som har möjlighet att arbeta hemifrån kan arbeta hemifrån i dialog med närmaste chef.

I dokumentet Riktlinjer Guidelines Corona HT 2020 kan du läsa mer om hur SKH arbetar för att undvika smittspridning.

Publika evenemang på SKH

Riktlinjer för höstterminen: Om ett publikt evenemang ingår som en del i undervisningen måste riskbedömning göras av prefekt och behandlas i ledningsgruppen.

Resor inom tjänst eller studier

Gällande resor utanför Sverige följer SKH UD:s reserekommendationer. För aktuell information besök UD:s webbplats

Gällande resor inom Sverige följer SKH regeringens riktlinjer. Från den 13 juni får symptomfria personer resa inom Sverige.

Biblioteket

Biblioteket är öppet för SKH:s studenter och personal och bemannat enligt ordinarie tider. Ett max antal besökare är välkomna vid samma tillfälle (se skylt vid respektive bibliotek).

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att dagligen besöka intranätet där informationen uppdateras kontinuerligt.