Information
 

Information om coronaviruset

2020-03-12

Med anledning av den pågående coronaepidemin har SKH:s ledning aktiverat ett team under ledning av rektor som tar beslut om akuta frågor och planerar för olika scenarier och åtgärder på kort och lång sikt. SKH följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan skapades 12 mars. Uppdaterad senast 9 juli.

SKH:s åtgärder grundar sig i två syften:

  1. Att bidra till att minska smittspridningen så mycket som det bara är möjligt.
  2. Att se till att våra studenter kan genomföra sin utbildning och få sina högskolepoäng.

Distansundervisning

Kravet på distansundervisning lättades 15 juni

Den 15 juni lättades kravet på distansundervisning och högskolor och universitet kan från det datumet åter bedriva undervisning i sina lokaler.

Öppet men inte normalt

Alla allmänna föreskrifter och råd gäller dock fortfarande, såsom möjligheten att hålla avstånd i lokalerna och samling på högst 50 personer. Scheman, lokaler, ingångar etc. måste anpassas utifrån de förutsättningarna.

SKH:s kommer att vara öppet för undervisning på plats för den undervisning och de övningar som behöver genomföras i lokalerna från höstterminens start den 31 augusti.

Vi identifierar även de moment som fortsatt kan genomföras på distans under tiden rådande föreskrifter gäller. Som lärosäte och individer har vi stort ansvar för att förebygga fortsatt smittspridningen av covid-19.

Intensiv planering inför höstterminen

SKH arbetar nu intensivt med planering, schemaläggning och lokalbokning inför höstterminen och mer information kommer i takt med att det blir klart. Det är därför extra viktigt att du som student håller koll på din uniarts-mejl samt intranätet under sommaren.

Distansarbete

Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån till och med 31 juli. Beslutet gäller under förutsättning att arbetsuppgifterna går att utföra hemifrån och ska godkännas av chef.

Lärare som till exempel inte har de förutsättningar som krävs för att bedriva distansundervisning hemifrån, kan få arbeta från SKH:s lokaler, för att där få tillgång till både den teknik och det tekniska stöd som krävs.

Riktlinjer för höstterminen: Personal som har möjlighet att arbeta hemifrån kan arbeta hemifrån i dialog med närmaste chef.

Publika evenemang på SKH

SKH har fattat beslutet att ställa in alla evenemang (som inte kan genomföras online) till och med 31 juli. 

Riktlinjer för höstterminen: Om ett publikt evenemang ingår som en del i undervisningen måste riskbedömning göras av prefekt och behandlas i ledningsgruppen.

Antagningar till utbildningar

Med anledning av att regeringen har beslutat att lärosäten ska bedriva sin verksamhet på distans och med rådande reserestriktioner har inte antagningsproven till högskolans utbildningsprogram kunnat genomföras på plats på SKH som planerat. Efter dialog inom högskole- och universitetssektorn och godkännande från berörda instanser som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitets- och högskolerådet (UHR) har SKH sett över formerna för antagningsproven och anpassat dem till att ske på distans. Det är framför allt formen för antagningsproven som har anpassats till att ske på distans, men i vissa fall har även innehållet till viss del ändrats. De sökande har informerats löpande om förändringarna i antagningsprocessen för respektive program.

Resor inom tjänst eller studier

Gällande resor utanför Sverige följer SKH UD:s reserekommendationer. För aktuell information besök UD:s webbplats

Gällande resor inom Sverige följer SKH regeringens riktlinjer. Från den 13 juni får symptomfria personer resa inom Sverige.

Biblioteket

Biblioteken nås via epost, sms, telefon. Kontaktuppgifter hittar du här.

Frågor kan via dessa kanaler besvaras som vanligt. Böcker kan skickas per post.

Medarbetare och studenter

Studenter och personal ska hålla sig uppdaterade genom att dagligen besöka intranätet där informationen uppdateras kontinuerligt.