Information
 

Hösten och corona

2020-08-27

Måndag 31 augusti öppnar vi åter dörrarna för undervisning och forskning i våra lokaler – mycket glädjande och efterlängtat! Men höstterminen 2020 blir också en termin med fortsatta utmaningar då vi fortfarande lever med en global pandemi.

SKH:s lokaler öppnar för undervisning och forskning i och med höstterminens start 31 augusti. Verksamheten ska bedrivas så normalt som möjligt under rådande omständigheter men med tydligt bibehållna krav på smittskyddande åtgärder.

Den undervisning och forskning som ska bedrivas på plats ska göra det med hänsyn tagen till smittskyddande åtgärder. Den undervisning och forskning som kan ske genom distansundervisning ska hållas på distans.

Personal som har möjlighet att arbeta hemifrån kan arbeta hemifrån i dialog med närmaste chef.

Här nedan följer ett axplock av hur vi på SKH förberett för att säkerställa en trygg plats för medarbetare och studenter att vistas i.

Hygien och städrutiner

En flaska handsprit

 • Alla toaletter är utrustade med tvål och pappershanddukar.
 • Handsprit är utplacerat runt om i våra byggnader.
 • De vanliga städrutinerna är utökade. Avtorkning och desinficering av ytor i kök, toaletter samt kontaktytor genomförs flera gånger per dag.
 • Sopor på toaletter och i kök töms varje dag.

Lokaler

En korridor med avståndsmarkeringar på golvet

 • SKH:s byggnader hålls enbart öppna för SKH:s studenter och personal.
 • Restaurangen på Valhallavägen 193 hålls stängd.
 • Ingen extern uthyrning av våra lokaler.
 • Fler entréer än vanligt planeras att användas för in-och utpassering för de olika byggnaderna.
 • Receptionen på Valhallavägen 189 är försedd med plexiglas.
 • Tydliga avståndsmarkeringar har satts upp i allmänna utrymmen.
 • Affischer med coronariktlinjer finns uppsatta i våra byggnader.
 • Bord och stolar ställs så att avstånd kan upprätthållas i matsalar och kök.
 • Biblioteket är försett med markeringar på golvet och plexiglas vid informationsdiskarna.
 • Utlåningsdisken i Teknikförrådet på Valhallavägen 189 är försedd med plexiglas.
 • Spray för rengöring av tangentbord vid gemensamma datorer finns tillgängligt.

Evenemang och möten

En håll avstånd-dekal på golvet framför en hiss

 • Ingen gemensam samling vid terminsstart.
 • Digital registrering för alla studenter.
 • Större möten såsom personalmöten, förvaltningsfrukostar med mera sker digitalt.
 • Inga studentfester/personalfester eller dylikt kan genomföras under höstterminen.

Undervisning

En skylt med information om corona

 • För att undvika att många resor kollektivt under rusningstid samt för att undvika folksamlingar i byggnaden kan undervisning behöva ges på kvällstid/helger.
 • Undervisningen kan också komma att delas upp i mindre grupper.
 • Antal kontakter mellan olika klasser och grupper minimeras.