Information
 

Grattis doktor Stacey Sacks

2020-05-11

Den 11 maj 2020 disputerade Stacey Sacks med sitt project This Untethered Buffoon or The Trickster in Everything. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Titel på doktorandprojektet: This Untethered Buffoon or The Trickster in Everything. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA och i Research Catalogue.

Disputationen ägde rum den 11 maj 2020 kl 13.00–17.00 på Stockholms konstnärliga högskola. Stacey Sacks försvarade sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt i direktsändning. Disputationen livestreamades.

Opponent
Karmenlara Ely

Betygsnämnd
Jennifer Miller, Jyoti Mistry, Joachim Robbrecht

Huvudhandledare
Kristina Hagström-Ståhl

Handledare
Rebecca Hilton

Ordförande vid disputationen
Josette Bushell-Mingo

Reservledamot: Martin Sonderkamp

Läs mer här: Stacey Sacks disputation

Stacey disputation 11 maj_foto_Behzad Khosravi Noori_1100x620.jpg
Stacey Sacks under disputationen.
Foto: Behzad Khosravi Noori 

Stacey disputation 11 maj_foto_Behzad Khosravi Noori 2_1100.jpg
Stacey Sacks, Josette Bushell-Mingo och Karmenlara Ely.
Foto: Behzad Khosravi Noori