På fotot: Rudi Laermans, Paz Rojo, Alex Arteaga, Myriam Van Imschoot
Information
 

GRATTIS DOKTOR PAZ ROJO

2020-02-07

Den 7 februari 2020 disputerade Paz Rojo med sitt doktorsarbete The decline of choreography and its movement: a body's (path)way. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Ta del av projektet i Research Catalogue och i DIVA.

Disputationen ägde rum den 7 februari 2020 kl 13:00–17:00 på Stockholms konstnärliga högskola, Brinellvägen 58.

Opponent: Noémie Salomon
Betygsnämnd: Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans, Alex Arteaga

På fotot: Rudi Laermans, Paz Rojo, Alex Arteaga, Myriam Van Imschoot