Information
 

Grattis doktor Marie Fahlin!

2021-04-28

Den 28 april 2021 disputerade Marie Fahlin med sitt projekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

– Det känns underbart skönt att allt gick bra! Men lite sorgligt på samma gång, jag har levt med det här forskningsprojektet så länge nu och är fortfarande djupt intresserad av det, så det känns lite märkligt att inte fortsätta, säger Marie Fahlin.

Det finns flera aktiviteter inplanerade efter disputationen
– Nu på söndag är det finissage på utställningen Centauring med release av Koreografisk Journal, samtal om konstnärlig forskning och ett program med performances. Jag har institutions- och konferenspresentationer inplanerade nu i vår och höst samt några mindre projekt till hösten. Jag kommer att titta på allt mitt material med lite distans och formulera de områden och potentiella frågor där jag vill fortsätta forska, curatera och koreografera, berättar Marie.

Titel på doktorandprojektet: Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA och i Research Catalogue.

Disputationen ägde rum den 28 april 2021 kl 14.00–18.00 på Marabouparken konsthall i Stockholm. Marie Fahlin försvarade sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt i direktsändning. Disputationen strömmades direkt på Stockholms konstnärliga högskolans webbsida.

Opponent

Joanna Sandell

Betygsnämnd
Theodor Ringborg
Gabriel Smeets
Rebecca Hilton
Imri Sandström (reserv)

Huvudhandledare
André Lepecki

Handledare
Cristina Caprioli

Ordförande vid disputationen
Cecilia Roos

Marie Fahlin är den elfte doktoranden som disputerat på konstnärlig grund inom SKH.

Läs mer här: 
Marie Fahlins disputation
Marie Fahlins utställning Centauring


Foto: (Från vänster i bild) Cristina Caprioli, Andre Lepecki (på dataskärmen på stolen), Gabriel Smeets, Marie Fahlin, Rebecca Hilton, Joanna Sandell, Theodor Ringborg.