Information
 

Grattis doktor Mareike Nele Dobewall!

2021-10-22

Den 22 oktober 2021 disputerade Mareike Nele Dobewall med sitt projekt Voicelanding – Exploring the scenographic potential of acoustic sound in site-sensitive performance. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Titel på doktorandprojektet Voicelanding – Exploring the scenographic potential of acoustic sound in site-sensitive performance. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA och i Research Catalogue.

Disputationen ägde rum den 22 oktober 2021 kl 10.00–13.30 på Stockholms konstnärliga högskola, Teknikringen 35, Hugoteatern. Mareike Nele Dobewall försvarade sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt i direktsändning. Disputationen strömmades direkt på Stockholms konstnärliga högskolans webbsida.

Mareike disputation intro_1100.jpg
Mareikes introduktion under disputationen. 
Foto: Cecilia Roos

Opponent
Michael Francis Duch

Betygsnämnd
Johan Jutterström
Joslin McKinney
Maria Andueza
Kent Olofsson (reserv)

Huvudhandledare
Wilhelm Carlsson

Handledare
Trond Lossius

Ordförande vid disputationen
Cecilia Roos

Mareike Nele Dobewall är den tolfte doktoranden som disputerat på konstnärlig grund inom SKH.

Foto: (Från vänster i bild) Lise-Lotte Axelsson, Michael Francis Duch, Wilhelm Carlsson, Mareike Nele Dobewall, Johan Jutterström, Maria Andueza och Joslin McKinney.