Information
 

Grattis doktor Kerstin Perski

2020-04-03

Den 3 April 2020 disputerade Kerstin Perski med sitt doktorsarbete Levandegörandets poetik. På spaning efter musikdramat Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Ta del av projektet i DIVA och i Research Catalogue 

Disputationen ägde rum den 3 April 2020 kl 13.00–17.00 på Stockholms konstnärliga högskola. Disputationen livestreamades och Kerstin Perski var först ut på Stockholms konstnärliga högskola med att försvara sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt i direktsändning.

Opponent: Sten Sandell
Betygsnämnd: Tanja Orning, Sanne Bjerg och Anders Hultqvist

Huvudhandledare:
Kristina Hagström-Ståhl

Handledare:
Bengt Bok

Ordförande vid disputationen:
Lise-Lotte Axelsson
 

Kerstin 1_Cilla fotograf.jpg
På fotot: "Istället för en kram" med Lise-Lotte Axelsson 
och Kerstin Perski. Fotograf: Cecilia Roos

Kerstin_Bengt_Kristina_500x.jpg
På fotot: Bengt Bok, Kerstin Perski och 
Kristina Hagström-Ståhl. Fotograf: Cecilia Roos